(LKDAF)
Likumi
Galerija
Random image
Sadarbības partneri

 

Oktobris Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijai (LKDAF) pienāca ar jauniem izaicinājumiem – pēc 6.oktobra 13.Saeimas vēlēšanām gan partija KPV.LV, gan arī Jaunā Konservatīvā partija (JKP) nominēja savus Ministru prezidenta amata kandidātus, kuri uzsāka sarunas par jaunās valdības veidošanu. Tā kā abas partijas savās pirmsvēlēšanu programmās paredzēja būtisku ministriju un to ierēdņu skaita samazinājumu, LKDAF vērsās pie abām partijām ar aicinājumu saglabāt Kultūras ministriju kā patstāvīgu ministriju un dot iespēju Nacionālās apvienības izvirzītajai kultūras ministrei Dacei Melbārdei turpināt iesāktos darbus arī jaunajā valdībā.

 

Oktobra sākumā LKDAF nācās uzklausīt satrauktu zvanu no Saulkrastiem, ka novada dome steidzamības kārtībā plānoja reorganizēt pašvaldības aģentūru „Saulkrastu kultūras un sporta centrs”, izveidojot jaunu pašvaldības iestādi „Saulkrastu kultūras un sporta centrs”.

  1. gada 27. septembra Saulkrastu novada domes sēdes laikā izskanēja priekšlikums atbrīvot esošos darbiniekus un tad atkal piedāvāt darbu jaunizveidotajā pašvaldības iestādē. Kā varēja vērot internetā, sēdes laikā kāds no deputātiem uzdod jautājumu: „Kas notiks ar darbiniekiem?”, uz kuru kāds cits atbild: „ Cilvēkiem uzteiks darbu, bet, veidojot jauno iestādi, piedāvās darbu…”

Tā kā „Saulkrastu kultūras un sporta centrā” strādā 10 LKDAF biedri, federācijas priekšsēdētājs Aldis Misēvičs par šo jautājumu vērsās pie domes priekšsēdētāja vietnieka Bruno Veides, kurš ieteica jautājumu pārrunāt ar Saulkrastu novada domes Lietvedības un personāla daļas vadītāju Sanitu Grāvīti.

Konsultējoties ar S.Grāvīti, tika saņemts apliecinājums, ka plānotā reorganizācija notiks, taču darbiniekus šis process neskars – tiks veikti Grozījumu esošajos darba līgumos, kuros fiksēs datumu, no kura darbinieks turpinās veikt savus amata pienākumus jaunajā iestādē.

Saulkrastu novada dome

Lai pārliecinātos, ka reorganizācija notiks darbiniekiem labvēlīgā gaisotnē, LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs 1.novembrī devās uz Saulkrastu domi, lai piedalītos domes pārstāvju un darbinieku kopējā sapulcē, kuras laikā ierosināja domes izveidoto reorganizācijas komisiju papildināt ar arodbiedrības pārstāvi Dagniju Gurtiņu. Pozitīvi vērtējams fakts, ka domes vadība neiebilda un iekļāva arodbiedrības pārstāvi minētajā komisijā.

Šeit vēlos arī paslavēt Dagniju Gurtiņu – Saulkrastu Kultūras un sporta centra darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāju, kura nekavējoties informēja LKDAF vadību par plānoto reorganizāciju, lai mēs savlaicīgi varētu iesaistīties reorganizācijas procesa plānošanā un izteikt savu viedokli domes speciālistiem.

15.oktobrī Kultūras ministrijā sanāca kopā darba grupa, kura izstrādās ilgtermiņa  risinājumu konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšanai valsts dibinātajās koncertorganizācijās strādājošajiem mūziķiem un koru māksliniekiem, jo viņi ir viena no starptautiskajai konkurencei visvairāk pakļautajām nodarbināto grupām kultūras nozarē. LKDAF jau ir vērsusies pie saviem Eiropas kolēģiem ar lūgumu sniegt pārskatu par darba samaksas apjomu no valsts budžeta finansētajos orķestros, kā arī sniegusi savā rīcībā esošo informāciju Kultūras ministrijas atbildīgajām amatpersonām.

Kultūras ministrija

 

Oktobris un novembris – laiks, kad Latvijā notiek sarunas par jaunās valdības veidošanu, tādēļ pie LKDAF priekšsēdētāja Alda Misēviča vērsās LTV raidījuma „Kultūršoks” žurnālisti – ko arodbiedrība vēlas redzēt kultūras ministra amatā un kas būtu galvenie jautājumi, kas jārisina jaunajam kultūras ministram. Atbildot uz to, A.Misēvičs uzsvēra, ka, lai īstenotu Nacionālajā attīstība plānā noteiktos mērķus, būtu jāsaglabā Kultūras ministrija kā atsevišķa ministrija un jādod iespēja ministrei Dacei Melbārdei no Nacionālās apvienības turpināt amata pienākumu pildīšanu, jo šī partija savā programmā skaidri pateikusi, ka vairos kultūras cilvēku sociālo labklājību. Svarīgākie darbi būs darba samaksas palielināšana kultūras darbiniekiem, izdienas pensiju saglabāšana, nākošo Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku sagatavošana, stiprinot Dziesmu un deju svētku tradīcijas nepārtrauktību un saglabājot mērķdotācijas pašvaldību amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai, kā arī veicināt profesionālās mākslas pieejamību Latvijas novados.

Vēlos atzīmēt, ka LKDAF ir iesniegusi savus priekšlikumus, kurus vēlētos redzēt iekļautus  nākošās valdības Deklarācijā par veicamajiem uzdevumiem.

2018.gada  31.oktobrī notika J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) darbinieku arodbiedrības sapulce, kurā notika Darba koplīguma projekta apspriešana. Sanāksmes laikā LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs un juriskonsults Daniīls Besko secināja, ka arodbiedrībai un akadēmijas vadībai ir dažādi viedokļi par grozījumu veikšanu darbinieku darba līgumos un divpusējo vienošanās tekstu apjomu, tādēļ 15.novembrī Aldis Misēvičs tikās ar JVLMA rektoru Guntaru Prāni, akadēmiskā darba prorektoru Valdi Bernhofu  un Personāldaļas vadītāju Anitu Grasmani.

Digitālā Starptautiskā dejotāju pase „ Dance Passport”

 

Novembrī notika Starptautiskās Aktieru federācijas (FIA) konference, kas bija veltīta digitālās Starptautiskās dejotāju  pases „ Dance Passport” ieviešanai Eiropā. Šis dokuments palīdzēs arodbiedrības biedriem saņemt informāciju par nodarbinātības iespējām un nosacījumiem valstīs, kuras ir iekļāvušās dejotāju pases izstrādē, arī Latvijā.

 

Informāciju sagatavoja

 

Aldis Misēvičs

LKDAF priekšsēdētājs