(LKDAF)
Likumi
Galerija
Random image
Sadarbības partneri

 

Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas (LKDAF) priekšsēdētājs Aldis Misēvičs šodien nosūtīja savus priekšlikumus topošās valdības sastāvam partijas KPV LV Ministru prezidenta amata kandidātam Aldim Gobzemam un Jaunās Konservatīvās partijas Ministru prezidenta amata kandidātam Jānim Bordānam.

 

11.10.2018

Nr.01-10/62

Aldim Gobzemam

Partijas „ KPV LV” Ministru prezidenta amata

kandidātam

 

Priekšlikumi topošās valdības sastāvam

 

Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācija (LKDAF) apsveic Jūs ar ievēlēšanu Latvijas Republikas 13.Saeimas deputātu sastāvā un ar izvirzīšanu par partijas „KPV LV” Ministru prezidenta amata kandidātu, lai veiktu sarunas ar pārējām Saeimā ievēlētajām partijām par nākošās valdības veidošanu.

LKDAF ir iepazinusies ar Jūsu pārstāvētās partijas priekšvēlēšanu programmu un uzskata, ka valdība, kas sastāvēs tikai no 6 ministriem un premjerministra, un sekretariātiem konkrētu uzdevumu izpildei, nespēs pilnā mērā turpināt pastāvošās valdības īstenoto politiku – to sakot, uzsveram, ka mūs jo īpaši uztrauc, kas notiks ar kultūras nozari.

Kultūras nozare jāvērtē kā līdzvērtīga izglītībai, medicīnai, aizsardzībai un sabiedriskajai kārtībai un drošībai. Ja netiek atbalstīta kultūra, rodas apdraudējums Latvijas valsts pastāvēšanai, jo tikai Latvijā var attīstīties latviešu kultūra, ar ko mēs esam interesanti pārējai pasaulei. Savulaik kultūras nozares lomas Latvijas ekonomikā neizpratnes un finansējuma samazinājuma dēļ jau ir notikusi nozares speciālistu amata vietu samazināšanās un izglītotu kadru aizplūšana.

Pēdējos gados Nacionālās apvienības izvirzītā kultūras ministre Dace Melbārde ar savu komandu cenšas atjaunot nozares finansējumu, noris sekmīgs dialogs ar sociālajiem partneriem par nozarei svarīgiem jautājumiem, tiek organizētas darba grupas, lai rastu ilgtermiņa risinājumus konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšanai gan tām nodarbināto grupām, kuras ir visvairāk pakļautas starptautiskajai konkurencei, gan arī tiem darbiniekiem, kuri strādā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas jomā.

Vēlamies uzsvērt, kādi būtiski jautājumi vēl jāņem vērā, veidojot nākošo valdību:

1) Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020.gadam sadaļas „Radošā Latvija 2014 –  2020” nodaļā „Cilvēkresursu attīstība un efektīva kultūrpārvaldība” paredzēts attīstīt kultūras resursu 4 veidos:

– nodrošinot profesionālās mākslas radošo procesu,

– veicināt starptautisko atpazīstamību,

– nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu,

– nodrošināt Nacionālo kultūras institūciju darbību;

2) Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020.gadam sadaļā „Radošā Latvija 2014 – 2020” paredzēts sekmēt kultūras pieprasījumu sabiedrībā, nodrošinot dziesmu svētku procesa nepārtrauktību.

Lai īstenotu Nacionālajā attīstības plānā noteiktos mērķus, būtu jāsaglabā Kultūras ministrija kā atsevišķa ministrija un jādod iespēja ministrei Dacei Melbārdei turpināt iesāktos darbus.

 

Cieņā, cerot uz izpratni,

 

 

Aldis Misēvičs

LKDAF priekšsēdētājs

 

11.10.2018

Nr.01-10/63

Jānim Bordānam

Jaunās Konservatīvās partijas

Ministru prezidenta amata kandidātam

 

Priekšlikumi topošās valdības sastāvam

 

Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācija (LKDAF) apsveic Jūs ar ievēlēšanu Latvijas Republikas 13.Saeimas deputātu sastāvā un ar izvirzīšanu par Jaunās Konservatīvās partijas Ministru prezidenta amata kandidātu, lai veiktu sarunas ar pārējām Saeimā ievēlētajām partijām par nākošās valdības veidošanu.

LKDAF ir iepazinusies ar Jūsu pārstāvētās partijas priekšvēlēšanu programmu un uzskata, ka valdība, kas sastāvēs tikai no 8 ministriem un premjerministra, un atlikušie, par 30% skaitliski samazinātie valsts sektorā strādājošie, nespēs pilnā mērā turpināt pastāvošās valdības īstenoto politiku – to sakot, uzsveram, ka mūs jo īpaši uztrauc, kas notiks ar kultūras nozari.

Kultūras nozare jāvērtē kā līdzvērtīga izglītībai, medicīnai, aizsardzībai un sabiedriskajai kārtībai un drošībai. Ja netiek atbalstīta kultūra, rodas apdraudējums Latvijas valsts pastāvēšanai, jo tikai Latvijā var attīstīties latviešu kultūra, ar ko mēs esam interesanti pārējai pasaulei. Savulaik kultūras nozares lomas Latvijas ekonomikā neizpratnes un finansējuma samazinājuma dēļ jau ir notikusi nozares speciālistu amata vietu samazināšanās un izglītotu kadru aizplūšana.

Pēdējos gados Nacionālās apvienības izvirzītā kultūras ministre Dace Melbārde ar savu komandu cenšas atjaunot nozares finansējumu, noris sekmīgs dialogs ar sociālajiem partneriem par nozarei svarīgiem jautājumiem, tiek organizētas darba grupas, lai rastu ilgtermiņa risinājumus konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšanai gan tām nodarbināto grupām, kuras ir visvairāk pakļautas starptautiskajai konkurencei, gan arī tiem darbiniekiem, kuri strādā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas jomā.

Vēlamies uzsvērt, kādi būtiski jautājumi vēl jāņem vērā, veidojot nākošo valdību:

1) Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020.gadam sadaļas „Radošā Latvija 2014 –  2020”nodaļā „Cilvēkresursu attīstība un efektīva kultūrpārvaldība” paredzēts attīstīt kultūras resursu 4 veidos:

– nodrošinot profesionālās mākslas radošo procesu

– veicināt starptautisko atpazīstamību,

– nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu,

– nodrošināt Nacionālo kultūras institūciju darbību;

2) Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020.gadam sadaļā „Radošā Latvija 2014 – 2020” paredzēts sekmēt kultūras pieprasījumu sabiedrībā, nodrošinot dziesmu svētku procesa nepārtrauktību.

Lai īstenotu Nacionālajā attīstības plānā noteiktos mērķus, būtu jāsaglabā Kultūras ministrija kā atsevišķa ministrija un jādod iespēja ministrei Dacei Melbārdei turpināt iesāktos darbus.

 

Cieņā, cerot uz izpratni,

 

 

 

Aldis Misēvičs

LKDAF priekšsēdētājs