(LKDAF)

Septembris Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas (LKDAF) birojam bija ļoti ražīgs mēnesis – esam viesojušies Valkas pilsētas un novada kultūras institūcijās, piedalījušies Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) rīkotajos pasākumos, konsultējuši dalīborganizācijas par darba līgumiem un darba koplīgumu slēgšanas jautājumiem, kā arī snieguši daudzas konsultācijas darba tiesību un nodarbinātības jautājumos.

 

J.Cimzes Valkas Mūzikas skola

Kā jau minēju, septembra sākumā apmeklējām Valkas mūzikas skolu, lai darbinieku sanāksmē pateiktu paldies ilggadējai skolas arodbiedrības vadītājai Ārijai Tomiņai un informētu par LKDAF darbību. Vizītes laikā LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs tikās arī ar Valkas bibliotēkas, muzeja un mākslas skolas pārstāvjiem, lai pārrunātu turpmāko sadarbību.

11.septembrī LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs un juriskonsults Daniīls Besko piedalījās VSIA „Latvijas Radio” arodbiedrības un administrācijas sapulcē par Darba koplīguma nosacījumiem. Jaunā „Latvijas Radio” Valde piedāvāja pilnībā mainīt Darba koplīguma formu, bet arodbiedrības vēlme bija veikt grozījumus esošajā darba koplīgumā. Vairāk  kā 2 stundas ilgajā diskusijā abas puses nonāca pie vienošanās par turpmāko darba koplīguma formu un jautājumiem, par kuriem jānotiek tālākām sarunām.

18.septembrī LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs tika uzaicināts uz Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdi, kurā deputāti uzklausīja Valsts kontroles (VK) ziņojumu par Kultūras ministrijas (KM) pārvaldībā esošo 14 kapitālsabiedrību stratēģijas un apsaimniekošanas īstenošanas jautājumiem.

KM pakļautībā ir 7 teātri un 5 koncertorganizācijas, Latvijas Nacionālā opera un balets un „Rīgas Cirks”. VK bija veikusi pārbaudi, kā tiek izmantoti šīm institūcijām piešķirtie valsts dotācijas finanšu līdzekļi.

LKDAF priekšsēdētājs aktualizēja jautājumu par Liepājas teātri – vai nebūtu labāk, ja tas no pašvaldības rokām nonāktu KM paspārnē? Tā kā teātris ir Liepājas domes pārziņā, VK šo institūciju nebija vērtējusi. KM viedoklis bija, ka Liepājas dome labi atbalsta savas kultūras iestādes, tādēļ statusa maiņa neesot nepieciešama. Aldis Misēvičs norādīja, ka arodbiedrībai ir nācies vērsties par Liepājas domes arī par teātra darbinieku atalgojuma jautājumu, jo gan aktieru, gan tehnisko darbinieku alga, salīdzinot ar valsts finansētajiem teātriem, tomēr atpaliek.

Kā vēl vienu problēmu, kura prasa steidzamu risinājumu, LKDAF priekšsēdētājs minēja nesakārtotās īpašumattiecības – daļa kapitālsabiedrību ēku pieder valstij, daļa pašvaldībai – Rīgas domei.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) 19. un 21.septembrī rīkoja tikšanās ar 13.Saeimas vēlēšanās pieteikto partiju pārstāvjiem, kurās piedalījās gan LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs, gan juriskonsults Daniīls Besko, gan arī Brocēnu novada kultūras darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja Zanda Strogonova.

LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs un Brocēnu novada kultūras darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja Zanda Strogonova

Septembrī LKDAF juriskonsults Daniīls Besko ir pārstrādājis un uzlabojis J.Vītola Latvijas  Mūzikas akadēmijas Darba koplīguma projektu, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja un VEF Kultūras pils darbinieku darba koplīgumu projektus. Tuvākajā laikā sāksies sarunas par Darba koplīgumu noslēgšanu.

 

Informāciju sagatavoja

 

Aldis Misēvičs

LKDAF priekšsēdētājs