(LKDAF)

24.08.2018: LBAS Dzimumu līdztiesības padome tiekas ar LKDAF dalīborganizācijām Latvijas Nacionālajā operā un baletā

24.augustā, atsaucoties  Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības ( LBAS) Dzimumu līdztiesības padomes pārstāves, ārējo sakaru koordinatores Ariadnas Ābeltiņas ierosinājumam, Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas (LKDAF) birojs rīkoja tikšanos Latvijas Nacionālajā operā un baletā (LNOB), kur padomes pārstāvjus uzņēma  LNOB arodbiedrību  – LKDAF arodorganizāciju pārstāvji – Tehnisko darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājs Oskars Plūme un Administrācijas un vadošā mākslinieciskā personāla arodbiedrības biedre Irbe Treile. Pasākumā piedalījās arī LKDAF priekšsēdētājs Aldis  Misēvičs. 

Oskars Plūme un Irbe Treile

Tikšanās sākumā LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs un LBAS Dzimumu līdztiesības padomes pārstāve A.Ābeltiņa sveica LNOB Inženiertehniskās daļas vadītāju Oskaru Plūmi sakarā ar tikko nosvinēto nozīmīgo dzīves jubileju, kā arī ar tikko saņemto Latvijas Nacionālās operas fonda balvu par mūža ieguldījumu tehniski administratīvajā jomā.

Ariadna Ābeltiņa, Oskars Plūme un Aldis Misēvičs

Oskars Plūme operā strādā jau kopš 1970.gada un savas karjeras laikā paguvis pastrādāt visdažādākajos amatos. Inženiertehniskās daļas vadītājs Oskars ir kopš 2000.gada.

Irbes Treiles un Oskara Plūmes pavadīti, Dzimumu līdztiesības padomes pārstāvji iepazinās ar operas nama skatuvi un tās aprīkojumu, pabija bēniņos, apmeklēja darbnīcas un noliktavas, kā arī uz īsu brīdi varēja pavērot operas mēģinājumu.

Nobeigumā nedaudz informācijas par LBAS Dzimumu līdztiesības padomi.  1999. gada martā LBAS tika izveidota Sieviešu padome. Pēc LBAS 5. kongresa (2002. gada 22. novembris) to pārdēvēja par Dzimumu līdztiesības padomi.

LBAS Dzimumu līdztiesības padome ir koordinējoša, konsultatīva arodbiedrību institūcija, kuras galvenais mērķis ir sieviešu un vīriešu līdztiesības sasniegšana un sieviešu sociālo iespēju paplašināšana.

Dzimumu līdztiesība ir situācija, kad sievietei un vīrietim tiek piešķirta vienāda sociālā vērtība, viņiem ir vienlīdzīga pieeja resursiem un vienlīdzīgas iespējas politiskajā, ekonomiskajā un sociālajā sfērās.

LBAS Dzimumu līdztiesības padomes funkcijas ir analizēt situāciju dzimuma līdztiesības jomā Latvijā, veidot darba grupas dzimuma līdztiesības un vienādu iespēju problēmu izpētei un risināšanai, organizēt un veikt aptaujas un citus pētījumus, organizēt seminārus, diskusijas, konferences un citus pasākumus par dzimumu līdztiesības problēmām, piedalīties starptautiskās akcijās un pasākumos, sadarboties ar tām nevalstiskajām organizācijām, kuras risina dzimumu līdztiesības problēmas, sadarboties ar LBAS dalīborganizācijām un dzimumu līdztiesības un vienādu iespēju jautājumos, kā arī sadarboties ar citu valstu dzimumu līdztiesības arodbiedrību organizācijām.

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs

LKDAF priekšsēdētājs