(LKDAF)
Likumi
Galerija
Random image
Sadarbības partneri

 

Esam jau jūs informējuši, ka Valsts izglītības satura centrs (VISC) ir uzsācis realizēt Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai“. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) ir sadarbības partneris šajā projektā. Saskaņā ar 2016.gada 26.aprīļa MK noteikumiem Nr.262 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” īstenošanas noteikumi” līdz 2018.gada 31.decembrim visiem projekta sadarbības partneriem – LBAS, Latvijas Darba devēju konfederācijai (LDDK) un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomei (LOSP) ir jāizstrādā un jāapstiprina 160 profesiju standarti. 

Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācija (LKDAF) kā LBAS dalīborganizācija jau pagājušajā gadā iesaistījās mākslas nozares profesiju standartu (PS) „Video operators” un „Video operatora palīgs” izstrādē, šogad aprīlī pabeigta  PS „Fotogrāfs”  un 22.maijā uzsākta PS „Gaismošanas operators” izstrāde.

PS izstrādes darba grupas 1.seminārs notika Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā. Kā eksperti tika pieaicināti nozares profesionāļi – Laila Birģele – M.Čehova Rīgas Krievu teātra gaismošanas tehniķe, Gvido Zilūzis – Latvijas Televīzijas satura ražošanas direktors, brīvmākslinieks Uldis Greters, kurš patstāvīgi meklē iespējas īstenot savas video, gaismu un skaņas operatora prasmes, Dace Laizāne no profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas Mākslas un mediju tehnikums” un Ģederts Siliņš – SIA „SGD Lighting” vadītājs, daudzu Latvijā uzņemto filmu gaismošanas tehniķis..

No labās: Laila Birģele, Uldis Greters, Gvido Zilūzis, Dace Laizāne, Ģederts Siliņš

 

PS „Gaismošanas operators” tiks izstrādāti, vadoties pēc Valsts izglītības satura centra (VISC) izstrādātajiem metodiskajiem materiāliem „Profesiju standartu / profesionālās kvalifikācijas prasību izstrādes metodika” (2.redakcija, 2017.gads).

Pirmajā darba seminārā eksperti sastādīja profesijas aprakstu, profesijas pienākumu un uzdevumu sarakstu, ar kuriem tiks iepazīstināti arī citi jomas speciālisti.

 

Informāciju sagatavoja

 

Aldis Misēvičs

LKDAF priekšsēdētājs