(LKDAF)

2018.gada 18.aprīlī Raiņa un Aspazijas mājā – muzejā Baznīcas ielā 30, Rīgā, notika Rakstniecības un mūzikas muzeja, Memoriālo muzeju apvienības un Teātra muzeja darbinieku arodbiedrības sapulce, kuras laikā arodbiedrības priekšsēdētāja Sarmīte Līdaka sniedza pārskatu par pēdējos gados paveikto. 

Sarmīte uzsvēra, cik svarīgi ir būt arodbiedrībā, jo situācijā, kad jārisina darba attiecību jautājumi, tu neesi viens – tev ir arodbiedrība, kura sniedz konsultāciju, palīdz sagatavot nepieciešamos dokumentus, kā arī kopā ar tevi dodas uz sarunām ar tavu darba devēju.

Rakstniecības un mūzikas muzeja, Memoriālo muzeju apvienības un Teātra muzeja darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja Sarmīte Līdaka

 

Savā atskaites ziņojumā Sarmīte uzsvēra arī labo sadarbību ar Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federāciju (LKDAF) – tā vienmēr ir sniegusi nepieciešamo palīdzību, un kopā ir paveikti daudzi labi darbi.

Atskaites ziņojumā tika sniegts pārskats par finanšu līdzekļu izlietojumu.

Sarmīte Līdaka muzeja darbinieku arodbiedrību vada jau 20 gadus. Šogad Sarmīte ir beigusi aktīvās darba gaitas muzejā, tādēļ sanāksmes dalībnieki vēlēja jaunu arodbiedrības priekšsēdētāju – turpmāk arodbiedrību vadīs Krišjāņa Barona muzeja Galvenais speciālists Andris Ērglis.

Arodbiedri balso…

 

Rakstniecības un mūzikas muzeja, Memoriālo muzeju apvienības un Teātra muzeja darbinieku arodbiedrības sapulcē piedalījās arī LKDAF biroja darbinieki – priekšsēdētājs Aldis Misēvičs, juriskonsults Daniīls Besko un grāmatvede Inese Fedulova.

LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs pateicās Sarmītei Līdakai par ieguldījumu muzeju arodbiedrības stiprināšanā, par atbalstu un labo sadarbību 20 gadu garumā.

 

Informāciju  sagatavoja

 

Aldis Misēvičs

LKDAF priekšsēdētājs