(LKDAF)

2018.gada 19.februārī Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas (LKDAF) priekšsēdētājs Aldis Misēvičs un juriskonsults Daniīls Besko devās uz Mazsalacu, lai tikos ar novada pašvaldības vadību un pārrunātu grozījumu nepieciešamību Kultūras centra vadītājas darba līgumā. 

Kreisajā pusē: arodbiedrības pārstāvji, labajā pusē: pašvaldības pārstāvji

 

Mazsalacas novada Kultūras centra darbinieku arodbiedrība izveidojās šī gada janvāra sākumā un jau aktīvi iesaistās savu biedru interešu aizstāvībā.

Novada dome rosināja noteikt summēto darba laiku, taču īsti nepaskaidroja, kādēļ tas nepieciešams.

Kā mēs zinām, „Darba likuma” 140.pants nosaka: „ Ja darba rakstura dēļ nav iespējams ievērot attiecīgajam darbiniekam noteikto normālo dienas vai nedēļas darba laika ilgumu, darba devējs pēc konsultēšanās ar darbinieku pārstāvjiem var noteikt summēto darba laiku, lai darba laiks pārskata periodā nepārsniegtu attiecīgajam darbiniekam noteikto normālo darba laiku.”

Tikšanās laikā tika detalizēti pārrunāti Kultūras centra pasākumu plāni un vadības darbs un atbildība, un nepieciešamība pāriet uz summēto darba laiku.

Arodbiedrība piekrita darba līguma grozījumiem ar nosacījumu – ja 3 mēnešu laikā radīsies pārpratumi darba laika un darba samaksas jomā, visām iesaistītajām pusēm būs jātiekas vēlreiz un jautājums jāanalizē atkārtoti.

Mazsalacas novada Kultūras centra darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja Lana Cēse

 

Pēc tikšanās domē LKDAF vadība apmeklēja Mazsalacas bibliotēku un tikās ar tās vadītāju Zani Bergu, lai nodotu informatīvos materiālus visiem novada bibliotekāriem.

Savukārt vizītes noslēgumā sarunā ar Mūzikas un mākslas skolas direktori Mirdzu Svīķi atklājās nākošie jautājumi, kuri arodbiedrībai būtu risināmi pašvaldībā.

 

 

Informāciju sagatavoja

 

Aldis Misēvičs

LKDAF priekšsēdētājs