(LKDAF)

2018.gada 1.februārī, atsaucoties Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas (LKDAF) Madonas novada komitejas priekšsēdētājas Lilitas Cimdiņas aicinājumam, LKDAF priekšsēdētājs devās uz Madonu, lai tiktos ar novada kultūras centru darbiniekiem un informētu par arodbiedrības lomu darba attiecību jautājumu risināšanā. 

Pirmā no labās: LKDAF Madonas novada komitejas priekšsēdētājas Lilita Cimdiņa

 

Īpašs paldies par iespēju uzrunāt kultūras darbiniekus jāsaka arī novada pašvaldības Kultūras nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājai, kultūras darba organizatorei Ingai Arājai.

Pirmā no kreisās: Madonas novada pašvaldības Kultūras nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāji,kultūras darba organizatore Inga Arāja

 

Nav noslēpums, ka pēc pašvaldību vēlēšanām dažos novados jaunā novada vadība ir mēģinājusi pārtraukt darba attiecības ar kultūras centru vadītājiem, meklējot dažādus ieganstus, lai, iespējams, piedāvātu šīs vietas savas partijas biedriem.

LKDAF ir pieredze risināt šāda veida jautājumus, to arī vēlējās uzzināt madonieši.

Pēc tikšanās ar kultūras centru pārstāvjiem, Aldis Misēvičs tikās arī ar J.Norviļa Madonas Mūzikas skolas direktoru Mārtiņu Bergu un J.Simsona Madonas Mākslas skolas direktori Kristīni Šulci, lai pārrunātu turpmākās sadarbības jautājumus.

Madonas Novadpētniecības un mākslas muzeja darbinieku arodbiedrība ir LKDAF dalīborganizācija jau ilgus gadus, tādēļ LKDAF priekšsēdētājs vēlējās satikt arī arodbiedrības priekšsēdētāju Māru Zavacku.

 

Novadpētniecības un mākslas muzeja arodbiedrības priekšsēdētāja Māra Zavacka

 

Vizīte Madonā vērtējama pozitīvi, jo vairāki kultūras darbinieki jau ir iestājušies arodbiedrībā.

 

Informāciju sagatavoja

 

Aldis Misēvičs

LKDAF priekšsēdētājs