(LKDAF)

2017.gada 20.decembrī Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolā notika pedagoģiskās padomes sēde, pirms kuras uz tikšanos ar skolas darbiniekiem direktore Dina Lūse bija aicinājusi Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas (LKDAF) priekšsēdētāju Aldi Misēviču. Pagājušajā gadā izvētās ļoti veiksmīga sadarbība starp arodbiedrību federāciju un Latvijas Mākslas skolu skolotāju asociāciju kultūrizglītības pedagogu darba samaksas sistēmas aizstāvēšanas laikā, tādēļ šī tikšanās bija tikai abām pusēm pieņemama laika jautājums. 

 

Sākumā LKDAF priekšsēdētājs informēja par arodbiedrības darbības jautājumiem – kādēļ ir vērts būt arodbiedrībā, par LKDAF sadarbību ar Rīgas pilsētas pašvaldību, Kultūras ministriju un Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju, kā arī minēja piemērus no dzīves, kad būšana arodbiedrībā cilvēkam ir palīdzējusi nosargāt savas tiesības un darbu vai amatu.

Vēlos uzsvērt, ka Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolas skolotāji bija ļoti lietišķi noskaņoti un pēc informācijas uzklausīšanas izteica vēlmi rakstīt iesniegumu un stāties arodbiedrībā.

Astoņi skolas darbinieki nodibināja savu arodorganizāciju un ievēlēja arodbiedrības priekšsēdētāju jeb vēlēto amatpersonu.

Pēc pirmās arodbiedrības biedru naudas iemaksas jaunie arodbiedri saņems arī LKDAF Biedra kartes un varēs sākt izmantot visus sadarbības partneru piedāvājumus.

 

Informāciju sagatavoja

 

Aldis Misēvičs

LKDAF priekšsēdētājs