(LKDAF)

2017.gada 6.decembrī notika kārtējā Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas (LKDAF) Padomes sēde. Šoreiz mūs laipni uzņēma tikko restaurētās VEF Kultūras pils kolēģi. Paldies vēlreiz Kultūras pils direktorei Lienei Kubiļus un arodbiedrības priekšsēdētājai Rozei Strelēvicai.

LKDAF Padome savu dienu arī iesāka ar ekskursiju pa Kultūras pili un guva apstiprinājumu direktores idejai, ka turpmāk burtu salikums VEF nozīmēs „Vērtības elegantā formā”. 

 

LKDAF Padomes darba kārtībā bija sekojoši jautājumi:

  1. LKDAF un LBAS darbība aizvadītajā laika periodā;
  2. Jaunu dalīborganizāciju uzņemšana;
  3. Juridiskie jautājumi;
  4. LKDAF finanšu jautājumi;
  5. Dažādi jautājumi.

LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs klātesošos informēja par LKDAF darbību Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) ietvaros.

Lai arī birojs atskaiti par darbu jau nosūtījis elektroniski, A.Misēvičs vēlējās akcentēt dažus momentus, piemēram, par sarunām ar vairāku novadu kultūras institūciju darbiniekiem, kuri domā par arodbiedrības dibināšanu un pievienošanos LKDAF, kā arī par vēstuļu rakstīšanu vairāku novadu pašvaldībām (Balvi, Jūrmala, Liepāja, Daugavpils) par novadu kultūras darbinieku darba samaksas palielināšanu 2018.gadā.

LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs informēja, ka dažos novados pēc pašvaldību vēlēšanām jaunā vadība tūlīt ķērusies pie kadru mainīšanas politikas, un, ja, piemēram, kultūras namā nav arodbiedrības, tad direktoram atrod pārkāpumus, kuru dēļ viņš vairs nevar vadīt iestādi. Žēl, ka darbinieki pirms gada atteica, ka viņiem nevajag arodbiedrību, kas viss ir labi… Bet kā redzams šodien – nekas vairs nav labi.

Vēl LKDAF Padome nolēma, ka jādod iespēja arī atsevišķiem darbiniekiem pievienoties arodbiedrībai, un tādēļ  izveidoja

  • Rīgas pilsētas arodorganizāciju un
  • Starpnovadu arodorganizāciju.

LKDAF juriskonsults Daniīls Besko sniedza pārskatu par dalīborganizācijām nosūtītajiem materiāliem likumdošanā un darba aizsardzībā, kā arī par LBAS juristu sapulcēs izskatītajiem jautājumiem.

LKDAF grāmatvede Inese Fedulova informēja par dalīborganizāciju finanšu līdzekļu izlietošanu un par 2017.gada bilanci un ieņēmumu – izdevumu pārskatu, kuru dalīborganizācijas saņems pēc iesniegšanas VID.

Pasākuma noslēgumā LKDAF priekšsēdētājs pateicās Padomei par sadarbību, novēlēja skaisti aizvadīt Veco gadu  un piedzīvot  radošus veiksmes brīžus Jaunajā gadā.

 

Informāciju sagatavoja

 

Aldis Misēvičs

LKDAF priekšsēdētājs