(LKDAF)
Likumi
Galerija
Random image
Sadarbības partneri

 

2017.gada 25.oktobrī notika Limbažu Mūzikas skolas darbinieku un novada domes pārstāvju tikšanās sakarā ar domes plānoto mūzikas un mākslas skolu reorganizāciju, apvienojot abas skolas. Tā kā jautājums ir aktuāls un, šķiet, ka prasa ātru rīcību no domes vadības, bet skolu darbinieki par to uzzina pēdējā brīdī, mūzikas skolas darbinieki aicināja domes pārstāvjus skaidrot šī pasākuma nepieciešamību, pieaicinot arī Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas (LKDAF) pārstāvjus. 

 

2017.gada 19.oktobrī Limbažu novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu  komitejas sēdē tika izskatīts jautājums „ Par Limbažu novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestāžu „Limbažu Mākslas skola” un „Limbažu Mūzikas skola” apvienošanu, izveidojot izglītības iestādi „Limbažu Mūzikas un mākslas skola”.

Limbažu Mūzikas skolas darbinieku un skolēnu vecāku tikšanās ar domes pārstāvjiem

 

Lai arī iepriekš sarunas ar skolu pārstāvjiem ir bijušas, tomēr darbiniekiem  nebija īstas pārliecības, kā notiks abu skolu reorganizācija (apvienošana), kāpēc par apvienotās skolas direktori kļūs mākslas skolas direktore, kaut gan,  pašu domes pārstāvju vārdiem runājot:„ mūzikas skola ir augstākā pakāpē”, kā turpmāk notiks vecāku līdzfinansējums mākslas un mūzikas izglītības programmu  īstenošanā un kā skolas sadarbosies, kad būs apvienotas „zem viena jumta”, kaut arī mūzikas skolas adrese būs Parka iela 16, bet mākslas skola atradīsies Jūras ielā 27.

Skolas un domes pārstāvju tikšanās pasākumā iedalījās novada deputāts , domes priekšsēdētāja 1.vietnieks  Dainis Jurka, deputāts Māris Beļavnieks, domes Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja Sigita Upmale, kā arī domes izpilddirektors Ainārs Liniņš.

No labās: Limbažu  novada domes Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja Sigita Upmale. domes priekšsēdētāja 1.vietnieks  Dainis Jurka,  Mūzikas skolas direktores pienākumu izpildītāja Vita Filipova

 

Noklausoties domes un mūzikas skolas darbinieku diskusiju, LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs norādīja, ka dome nedrīkst pārmest skolai, ka tā nav sniegusi priekšlikumus reorganizācijas īstenošanai, jo iniciatīva tomēr nāca no domes un  domei vajadzēja piedāvāt savu  skatījumu un jaunās skolas darbības noteikumu projektu, domei vajadzēja informēt skolu darbiniekus, kā notiks vecāku līdzfinansējums mākslas un mūzikas programmās pēc apvienošanas un kādēļ vispār abu skolu apvienošana ir nepieciešama.

Tikšanās noslēgumā klātesošie vienojās, ka abu  skolu apvienošana, šķiet, ir nepieciešama, ka dome savā 26.oktobra sanāksmē var aktualizēt skolu apvienošanas jautājumu  un ka arodbiedrība sekos līdzi, kā notiek skolu reorganizācija, un  lai darbiniekiem  tiktu  saglabāti esošie darba līgumi.

Pozitīvi vērtējams fakts, ka, noklausoties diskusiju par reorganizāciju, mākslas skolas direktore izteica vēlēšanos pievienoties LKDAF biedru pulkam, jo „ te varēja reāli redzēt, kā arodbiedrība interesējas par savu biedru turpmāko likteni”.

 

Informāciju sagatavoja

 

Aldis Misēvičs

LKDAF priekšsēdētājs