(LKDAF)
Likumi
Galerija
Random image
Sadarbības partneri

 

Atgādināšu, ka Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektorā profesijas standartu (PS) izstrādei kā pirmās profesijas tika apstiprinātas „video operators” un „video operatora palīgs”, tādēļ LKDAF jau 29.maijā organizēja pirmos abu profesijas standartu izstrādes darba seminārus, kuri notika Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā. Kā eksperti tika pieaicināti nozares profesionāļi – Gvido Zilūzis un Ivo Ržepickis no „Latvijas Televīzijas”, brīvmākslinieks Uldis Greters, kurš patstāvīgi meklē iespējas īstenot savas video operatora prasmes, Dace Laizāne no profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas Mākslas un mediju tehnikums” un Agnese Ivane no Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultātes Komunikācijas studiju katedras.   

PS „Video operators” un „Video operatora palīgs” tika izstrādāti, vadoties pēc Valsts izglītības satura centra (VISC) izstrādātajiem metodiskajiem materiāliem „Profesiju standartu / profesionālās kvalifikācijas prasību izstrādes metodika” (2.redakcija, 2017.gads).

Eksperti tika iepazīstināti ar 17.12.2008 Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējā sadarbības apakšpadomē (PINTSA) apstiprināto „Televīzijas operatora profesijas standartu” un 26.01.2011 apstiprināto „Video operatora profesijas standartu”.

Maijā notika pirmie darba semināri, kuros eksperti izveidoja profesiju aprakstus, profesiju pienākumu un uzdevumu saraksti.

Eksperti (no labās): Dace Laizāne, Uldis Greters, Gvido Zilūzis, Ivo Ržepickis,

 Agnese Ivane

 

Jūnijā, otrajā darba seminārā, tika noteiktas profesijas pienākumu un uzdevumu sarakstam atbilstošās prasmes, attieksmes, resursi, zināšanas un to līmeņi

Savukārt augustā eksperti atkārtoti pārskatīja profesijas pienākumu un uzdevumu sarakstam atbilstošās prasmes, attieksmes, resursus, zināšanas un to līmeņus un noteica nepieciešamās kompetences un atbilstošos Latvijas Kvalifikācijas ietvarstruktūras līmeņus.

Septembrī notika pēdējā darba grupas sanāksme par profesijas standartu „Video operators” un „Video operatora palīgs” kopsavilkuma projektu un par nepieciešamajiem precizējumiem un formulējumiem – eksperti izvērtēja profesionālās darbības pamatuzdevumu un pienākumu izpildei nepieciešamās prasmes, attieksmes un profesionālās zināšanas un kompetences un vispārējās zināšanas un kompetences.

VISC 27.septembrī izdeva rīkojumu par darba grupas izveidošanu Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektora profesijas standartu projektu izvērtēšanai. Darba grupā bija Latvijas Nacionālā kultūras centra Vizuālās mākslas eksperte Ilze Kupča, Drukas un mediju tehnoloģiju nozares ekspertu padomes pārstāvis Ivars Upmalis, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) dalīborganizācijas Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas priekšsēdētājs Aldis Misēvičs, Latvijas Radošo savienību padomes, Kinematogrāfistu savienības pārstāvis Kaspars Braķis, Profesionālās izglītības biedrības pārstāvis no Ogres tehnikuma Toms Ezerietis un VISC pārstāve Ilga Bidzāne – VISC Profesionālās izglītības departamenta profesionālās izglītības nodrošinājuma nodaļas vecākā referente.

Darba grupa: (no labās): Ivars Upmalis, Aldis Misēvičs, Dace Vīgante, Ilga Bidzāne,

 Ilze Kupča,Toms Ezerietis, Kaspars Braķis

 

Šī darba grupa kā neatkarīgie eksperti 4.oktobrī vēlreiz izvērtēja profesijas standartu projektus un atzina, ka projekti virzāmi apstiprināšanai Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējā sadarbības apakšpadomē.

 

Informāciju sagatavoja

 

Aldis Misēvičs

LKDAF priekšsēdētājs