(LKDAF)
Likumi
Galerija
Random image
Sadarbības partneri

 

Kad 2017.gada 30.martā notika Rīgas Centrālās bibliotēkas (RCB) darbinieku arodbiedrības sarunas ar administrāciju par Darba koplīguma jautājumiem, RCB direktores vietniece Doloresa Veilande vērsās ar lūgumu pie LKDAF priekšsēdētāja Alda Misēviča, lai viņš kopā ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) darba aizsardzības konsultantu Mārtiņu Pužulu apmeklē RCB Imantas filiālbibliotēku uz izvērtē darba vidi, jo no tās darbiniekiem ir saņemtas sūdzības par apgaismojuma un gaisa kvalitāti. 

 

2017.gada 29.jūnijā LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs kopā ar LBAS darba aizsardzības speciālistu Mārtiņu Pužulu, Rīgas Centrālās bibliotēkas direktores vietnieci darba aizsardzības jautājumos Lindu Štameri un RCB filiālbibliotēkas „Imanta” vadītāju Tamāru Minajevu, klāt esot arī RCB darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājai Polīnai Ārītei, veica gaisa kvalitātes, apgaismojuma un caurvēja stipruma mērījumus

Imantas bibliotēkā.

No labās: Tamāra Minajeva, Mārtiņš Pužuls, Linda Štamere

 

Pārbaudē secinājām, ka atsevišķās 1.stāva telpās tiešām darbiniekiem nākas atrasties caurvēja ietekmē – jo īpaši tas skar bibliotekārus, kuri strādā pie ieejas un sagaida apmeklētājus. Lai arī ir uzstādīta elektroiekārta, kas nodrošina tā saucamās „siltuma sienas” efektu, tās darbība nav pietiekoša – būs jādomā, kā atvirzīt darba vietas tālāk prom no durvīm.

Mārtiņš Pužuls veic mērījumus, Polīna Ārīte novēro procesu

 

Kopumā izvērtējot visus mērījumu rezultātus, secinājām, ka RCB administrācija rūpējas par saviem darbiniekiem, iespēju robežās darba vide tiek uzlabota. Īpašs paldies jāsaka RCB direktores vietniecei darba aizsardzības jautājumos Lindai Štamerei, kura vienmēr uzklausa priekšlikumus un arī aktīvi rīkojas, lai strādāt RCB filiālbibliotēkās būtu droši un patīkami.

Jāatzīmē, ka pēdējos gados Rīgas dome atvēl lielus līdzekļus bibliotēku remontam, lai tās būtu mūsdienīgas, visām darba drošības prasībām atbilstošas telpas gan darbiniekiem, gan bibliotēku apmeklētājiem.

 

Informāciju sagatavoja

 

Aldis Misēvičs

LKDAF priekšsēdētājs