(LKDAF)
Likumi
Galerija
Random image
Sadarbības partneri

 

2017.gada 15. jūnijā notika Latvijas Darba Devēju Konfederācijas (LDDK) organizēta starptautiska konference par kvalitatīvām praksēm “Profesionālā izglītība un bizness: veiksmīga sadarbība kvalitatīvām praksēm un darbam”.

Konferencē piedalījās vairāk kā 130 dalībnieku no dažādiem uzņēmumiem, izglītības iestādēm un valsts iestādēm, kā arī viesi no Portugāles, Austrijas, Slovēnijas, Maķedonijas un Lietuvas.

LDDK prezidents Vitālijs Gavrilovs, atklājot pasākumu apliecināja: “Mācību prakses, kuras īsteno pie darba devējiem uzņēmumos, sniedz lielu ieguldījumu jauniešu karjerā un tālākajā attīstībā. Ja vēlamies jaunatni apmācīt un nostiprināt viņu prasmes, kas nākotnē var palīdzēt atrast īsto vietu darba tirgū, nepieciešama  kvalitatīvu prakšu un darba vidē balstītu mācību nodrošināšana uzņēmumos”.

Konferencē tika prezentēti ķīmijas un farmācijas, kā arī mašīnbūves un metālapstrādes nozaru pilotprojektu rezultāti, portāla prakse.lv uzlabojumi un pētījumu par praksēm rezultāti.

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Valsts sekretāra vietniece – Izglītības departamenta direktore Evija Papule informēja, kas paveikts un tuvākajā laikā ir sagaidāms profesionālās izglītības politikā.

Eiropas sociālā partnera BusinessEurope pārstāve Aleksandra Kosta Artura (Alexandra Costa Artur)  iepazīstināja ar priekšnosacījumiem veiksmīgai darba devēju iesaistei prakšu vietu organizēšanā, bet ibw Austria – Research & Development direktors Tomass Mairs (Thomas Mayr) – par veiksmes faktoriem dualās profesionālās izglītības īstenošanā Austrijā.

Konferences delegāti diskutēja par veiksmīgas sadarbības starp profesionālās izglītības iestādēm un uzņēmumiem iespējām, par  kvalitatīvām mācībām darba vietā un veiksmīgiem labās prakses piemēriem kvalitatīvu prakšu organizēšanā.

Konferences delegāts – LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs

Par labākajām profesionālo izglītības iestāžu un darba devēju sadarbības iespējām konferences dalībnieki atzina uzņēmēju un skolu abpusēju pretimnākšanu, Nozaru ekspertu padomes kā sadarbības platformas, kas nodrošina profesionālās izglītības iestāžu var sadarbību ar darba devējiem, kā arī modulārās profesionālās izglītības programmas.

Reģistrējoties konferencei, dalībniekiem bija iespēja izteikt viedokli par to, kas ir kvalitatīvas prakses priekšnosacījumi un kas nodrošina veiksmīgu profesionālās izglītības iestāžu un darba devēju sadarbību prakšu un darba vidē balstītu mācību organizēšanā. Visaugstāk konferences dalībnieki vērtēja tieši praktikanta ieinteresētību un motivāciju, svarīgs faktors kvalitatīvu mācību prakšu īstenošanā ir likumdošanas prasību ievērošana, ietverot darba aizsardzības prasību, trīspusēju līgumu, apdrošināšanas un citus būtiskus nosacījumus.

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs

LKDAF priekšsēdētājs