(LKDAF)
Likumi
Galerija
Random image
Sadarbības partneri

 

Kā jau pirms kāda laika informēju, Valsts izglītības satura centrs (VISC) ir uzsācis Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” īstenošanu. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) un līdz ar to arī Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācija (LKDAF) ir sadarbības partneris šajā projektā, kurā saskaņā ar 2016.gada 26.aprīļa MK noteikumiem Nr.262 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” īstenošanas noteikumi” līdz 2018.gada 31.decembrim jāizstrādā un jāapstiprina 160 profesiju standarti (PS). 

Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektorā PS izstrādei pirmās profesijas ir apstiprinātas „video operators” un „video operatora palīgs”, tādēļ LKDAF jau 29.maijā organizēja pirmos abu profesijas standartu izstrādes darba seminārus, kuri notika Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā. Kā eksperti tika pieaicināti nozares profesionāļi – Gvido Zilūzis un Ivo Ržepickis no „Latvijas Televīzijas”, brīvmākslinieks Uldis Greters, kurš patstāvīgi meklē iespējas īstenot savas video operatora prasmes, Dace Laizāne no profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas Mākslas un mediju tehnikums” un Agnese Ivane no Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultātes Komunikācijas studiju katedras.

Ekspertu grupa: (no kreisās) Agnese Ivane, Ivo Ržepickis, Gvido Zilūzis, Uldis Greters,

 Dace Laizāne

 

Sākumā eksperti meklēja kopīgās idejas, lai rastu profesijas „video operators” definīciju, tad pārrunāja pienākumus, kādi būtu nepieciešami operatoram, un tos raksturojošos uzdevumus, kādus būtu jāspēj veikt video operatoram.

Līdzīga pieeja ekspertiem bija, veidojot PS „video operatora palīgs”.

Jāatzīmē, ka 2011.gadā jau tika izstrādāti PS „Video operators” un „Televīzijas operators”, bet, attīstoties digitālajām tehnoloģijām, tie šodien jau šķiet novecojuši. Turklāt ir mainījusies arī PS izstrādes metodika, paplašinot pienākumu un uzdevumu loku ar nepieciešamajām prasmēm, zināšanām un kompetencēm.

 

 

Informāciju sagatavoja

 

Aldis Misēvičs

LKDAF priekšsēdētājs