(LKDAF)

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) katru gadu organizē Starptautiskajai darba aizsardzības dienai veltītu konferenci, jo Starptautiskā darba aizsardzības diena ir 28. aprīlī, un Starptautiskās Darba organizācijas šī gada tēma šai dienai ir “Darba drošības datu apkopošana un izmantošanas optimizācija”.

                              

Kā vienmēr, LBAS organizētā konference sākās ar piemiņas brīdi bojā gājušajiem un cietušajiem nelaimes gadījumos darbā.

LBAS darba aizsardzības eksperts Ziedonis Antapsons konferencē runāja par arodbiedrību piedalīšanos nelaimes gadījumu statistikas pilnveidošanā. LBAS eksperts uzsvēra, ka nelaimes gadījumu statistika ir pamats darba aizsardzības politikas veidošanai valstī, taču šī statistika Latvijā ir ļoti neprecīza – gada laikā tiek fiksēti nepilni 2000 nelaimes gadījumi darbavietā. Taču zinātnieku pētījumi liecina, ka to skaits patiesībā ir ap 30 000.

“Tā kā darba aizsardzības politika tiek veidota, vadoties pēc oficiālās statistikas, tad jāsecina, ka darba aizsardzība gan uzņēmumu, gan valsts līmenī nav prioritāte,” norādīja LBAS darba aizsardzības eksperts Ziedonis Antapsons, “Arodbiedrības pagaidām dzirdīgas ausis nav atradušas, jo šo jautājumu par objektīvu nelaimes gadījumu skaitu mēs esam aktualizējuši gan Valsts darba inspekcijas, gan Labklājības ministrijas, gan Saeimas līmenī. Eiropas statistika atspoguļo Latviju kā laimes zemi, vadoties pēc nelaimes gadījumu skaita uz vienu bojā gājušo. Vidēji Eiropas Savienībā notiek 600 nelaimes gadījumi darba vietā uz vienu bojā gājušo, Latvijā šis rādītājs ir apmēram 55. Nav jābūt ekspertam, lai saprastu, ka Eiropas Savienībā nevar būt 10 reizes sliktāka situācija kā Latvijā.”

Centrā: LKDAF juriskonsults Daniīls Besko

Par galveno problēmu arodbiedrības uzskata to, ka absolūtais vairākums nelaimes gadījumu darba vietās tiek noslēpti, netiek uzskaitīti un izmeklēti atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.950.

Valsts darba inspekcijas direktors Renārs Lūsis konferencē informēja par tēmu “Darba aizsardzība Latvijā – šodiena un rītdiena”.

Par svarīgākajiem darba vides indikatoriem – no globāliem un nacionāliem līdz konkrētā darba vietā lietojamiem pastāstīja Darba drošības un vides veselības institūta pētniece Svetlana Lakiša.

Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federāciju (LKDAF) konferencē pārstāvēja juriskonsults Daniīls Besko.

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs

LKDAF priekšsēdētājs