(LKDAF)
Likumi
Galerija
Random image
Sadarbības partneri

 

2017.gada 18.aprīlī Valsts Izglītības satura centrs (VISC) rīkoja semināru saistībā ar profesijas standartu (PS) un profesionālās kvalifikācijas prasību (PKP) izstrādi.

VISC ir uzsācis realizēt Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai“. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) ir sadarbības partneris šajā projektā. Saskaņā ar 2016.gada 26.aprīļa MK noteikumiem Nr.262 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” īstenošanas noteikumi” līdz 2018.gada 31.decembrim visiem projekta sadarbības partneriem – LBAS, Latvijas Darba devēju konfederācijai (LDDK) un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomei (LOSP) ir jāizstrādā un jāapstiprina 160 profesiju standarti. 

Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācija (LKDAF) kā LBAS dalīborganizācija arī ir gatava iesaistīties nozares profesiju standartu izstrādē.

Centrā: LKDAF pārstāvji Aldis Misēvičs un Inese Fedulova
2017.gada 12.aprīļa sanāksmē Profesionālās izglītības Nacionālā trīspusējā apakšpadome (PINTSA) jau apstiprināja iesniegto sarakstu ar profesijām, kurām jāuzsāk profesiju standartu (PS) vai profesionālo kvalifikācijas prasību (PKP) izstrāde.
Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektorā PS izstrādei pirmās profesijas ir apstiprinātas „video operators” un „video operatora palīgs”. Šo profesiju ekspertu grupa jau ir sastādīta.

Vēl mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektorā plānots izstrādāt profesijas standartu (PS) vai profesionālās kvalifikācijas prasības (PKP) ilustratoram, fotogrāfam, multimediju dizaina speciālistam, vides dizaina speciālistam, ārtelpas labiekārtojuma un objektu dizaina speciālistam, interjera noformētājam, apģērbu dizaina speciālistam, materiālu dizaina speciālistam, tekstiliju dizaina speciālistam un ādas izstrādājumu dizaina speciālistam.

 

Informāciju sagatavoja

 

Aldis Misēvičs

LKDAF priekšsēdētājs