(LKDAF)
Likumi
Galerija
Random image
Sadarbības partneri

 

2017.gada  5.aprīlī notika LBAS Darba aizsardzības komisijas sēde, kurā piedalījās Valsts darba inspekcijas direktors Renārs Lūsis un citi VDI speciālisti.

Sanāksmi vadīja LBAS priekšsēdētāja vietniece Irēna Liepiņa. Sanāksmes darba kārtībā bija vairāki jautājumi: VDI un LBAS sadarbības Vienošanās izpildes gaita, informācija par VDI 2016. gada pārskatu un darba prioritātēm 2017. gadā un par LBAS Vispasaules darba aizsardzības dienas konferenci 27. aprīlī.    VDI un LBAS sadarbības Vienošanās izpildi abas puses vērtēja kā labu, taču arodbiedrību pārstāvji diskusijā uzsvēra, ka reālā sadarbība varētu būt labāka tieši nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanā, tajā vairāk iesaistot ievēlētos darbinieku pārstāvjus – uzticības personas.

VDI direktors atzinīgi vērtēja LBAS un VDI sadarbību ESF projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” realizēšanā, kura ietvaros LBAS veic darbinieku konsultēšanu un īsteno aktivitāti “Izglītojošas aktivitātes profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem”.

Vērtējot 2016. gada situāciju darba drošības jomā, VDI direktors informēja, ka diemžēl situācija nav laba – visu smago un letālo nelaimes gadījumu skaits darbavietā diemžēl ir pieaudzis. Ir izmeklēti 35 letālie nelaimes gadījumi, pavisam pagājušajā gadā tādu bija 43. 7 no tiem ir notikuši ārzemēs un ir saistīti ar ceļu satiksmes negadījumiem tālbraucēju šoferu darbā. Pieci nāves gadījumi darba vietās bijuši tā saucamās “dabīgās nāves”, vienā no tiem miris tikai 27 gadus jauns cilvēks. VDI, realizējot jau minēto ESF projektu, šiem dabiskās nāves gadījumiem darba vietās pievērsīs īpašu uzmanību, jo to skaits aug, un veiks atsevišķu pētījumu, lai saprastu šīs parādības cēloņus.

Analizējot nozaru bēdīgo statistiku par nelaimes gadījumiem darba vietās 2016. gadā, VDI secinājis, ka “līdere” nelaimes gadījumu skaita ziņā ir transporta nozare, aiz sevis atstājot būvniecību, apstrādes rūpniecību un lauksaimniecību un mežistrādi.

Salīdzinot ar Baltijas valstīm, Latvija ir apmēram tādā pat līmenī, taču līdz Eiropas līmenim Latvijai esot darba vēl ļoti daudz.

R. Lūsis informēja arī, ka diemžēl pieaug arī arodslimību skaits, īpaši muskuļu – skeleta saslimšanas. Darba vietās pietiekami netiek izvērtēti arī ķīmisko vielu riski.

VDI 2017. gada prioritātes būs nereģistrētā nodarbinātība, tāpat kā līdz šim, un darba drošības prevencija. Šogad īpaša uzmanība tiks pievērsta vairākām nozarēm – pārtikas un dzērienu ražošanai, būvniecībai, lauksaimniecībai un transporta nozarei.

LBAS puse uzsvēra, ka būtu nepieciešami stingrāki sodi darba devējiem par neziņošanu VDI par nelaimes gadījumiem darba vietās, ka to varbūt vajadzētu ietvert Darba aizsardzības likumā, kurš patlaban ir atvērts. VDI direktors precizēja, ka šāda sankcija jau ir ietverta attiecīgajos MK noteikumos, un VDI to arī pielieto. Diskusijās tika skarti vēl vairāki aktuāli jautājumi – gan par nepieciešamību VDI ātrāk izskatīt sūdzības – nevis pagarināt to izskatīšanu līdz 4 mēnešiem, gan par darba devēju bezkaunību, nepildot pat tiesas nolēmumus u.c.

LBAS darba aizsardzības konsultants Mārtiņš Pužuls informēja par plānoto LBAS darba aizsardzības konferenci, kas notiks 27. aprīlī plkst. 10.30, Arodbiedrību namā, Bruņinieku ielā 29/31, un tajā piedalīsies uzticības personas, arodbiedrību aktīvisti, speciālisti un darba aizsardzības speciālisti.

No Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas (LKDAF) LBAS Darba aizsardzības komisijas sēdē piedalījās juriskonsults Daniīls Besko.

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs

LKDAF priekšsēdētājs