(LKDAF)

2024.gada 24.aprīlī notika Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrības (LKDAF) X Kongress, kura laikā pārskatu par biroja darbību starpkongresu periodā sniedza priekšsēdētājs Aldis Misēvičs. Kongresa delegāti noklausījās arī Revīzijas komisijas ziņojumu, Tā kā delegāti jau iepriekš bija saņēmuši priekšsēdētāja ziņojumu uz divdesmit četrām lappusēm elektroniskā pasta formā, kongresā tiem tika piedāvāta prezentācija par būtiskākajiem jautājumiem.

LKDAF pašlaik apvieno 74 dalīborganizācijas, kurām bija jāizvirza savs delegāts uz kongresu. Delegāti jau nedēļu pirms kongresa saņēma LKDAF priekšsēdētāja Alda Misēviča ziņojumu – pārskatu par biroja darbību starpkongresu periodā kopš 2019.gada aprīļa. Kongresa delegātiem A.Misēvičs bija sagatavojis prezentāciju gan par būtiskākajiem jautājumiem, gan arī par 25 gadu periodu, kas aizvadīts, vadot kultūras nozares arodbiedrību. Pārskatu un prezentāciju varat aplūkot sadaļā “DAŽĀDI”.

Kongress ievēlēja jaunu arodbiedrības priekšsēdētāju – Edvīnu Krieviņu un viņa vietnieci – Stellu Līpīti. Jaunā sastāvā tika ievēlēta arī Revīzijas komisija.

Ne tikai Aldis Misēvičs nolēma neturpināt darba gaitas arodbiedrībā, arī grāmatvede Inese Fedulova pēc 18 darba gadiem nodeva savu pieredzi jaunajai LKDAF grāmatvedei Vivitai Indulēnai. Novēlu veiksmi jaunajai vadībai!

Vairāk fotogrāfiju par LKDAF X Kongresa gaitu varat aplūkot sadaļā “FOTOGALERIJA”.

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs                                                                                                                        

bijušais LKDAF priekšsēdētājs