(LKDAF)
Likumi
Galerija
Random image
Sadarbības partneri</div> </div><div class="lkdaf-blockcontent"><figure class="wp-block-image"><img class="hot-random-image" style="width:100%;height:auto" src="https://lkdaf.lv/images/stories/31_05_16/img_1489.jpg" alt="Random image" /></figure> <div class="textwidget"><img class="alignnone wp-image-303 aligncenter" src="https://lkdaf.lv/wp-content/uploads/2017/02/viaa.jpg" alt="" width="177" height="94" /> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-302" src="https://lkdaf.lv/wp-content/uploads/2017/02/mei_logo.jpg" alt="" width="148" height="93" /></p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-301" src="https://lkdaf.lv/wp-content/uploads/2017/02/lpua.jpg" alt="" width="122" height="54" /></p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-299" src="https://lkdaf.lv/wp-content/uploads/2017/02/lbas_logo.jpg" alt="" width="170" height="151" /></p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-298" src="https://lkdaf.lv/wp-content/uploads/2017/02/KM_logo-300x59.jpg" alt="" width="158" height="31" /></p> <p style="text-align: center;"></p>  </div> </div> </div></div> <div class="lkdaf-layout-cell lkdaf-content"> <article class="lkdaf-post lkdaf-article " style=""> <div class="lkdaf-postcontent clearfix"><div class="navigation"> <div class="alignleft">« <a href="https://lkdaf.lv/?p=1064" title="04.03.2024:Latvijas Valsts prezidenta E. Rinkēviča tikšanās LBAS" rel="prev">04.03.2024:Latvijas Valsts prezidenta E. Rinkēviča tikšanās LBAS</a></div> <div class="alignright"></div> </div></div> </article> <article id="post-1068" class="lkdaf-post lkdaf-article post-1068 post type-post status-publish format-standard hentry category-aktul-informcija category-viss" style=""> <div class="lkdaf-postmetadataheader"><h1 class="lkdaf-postheader entry-title">05.03.2024: LKDAF pārskats par biroja darbu</h1></div> <div class="lkdaf-postcontent clearfix"> <p></p> <figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="537" height="715" src="https://lkdaf.lv/wp-content/uploads/2024/03/88.jpg" alt="" class="wp-image-1069" style="width:500px" srcset="https://lkdaf.lv/wp-content/uploads/2024/03/88.jpg 537w, https://lkdaf.lv/wp-content/uploads/2024/03/88-225x300.jpg 225w" sizes="(max-width: 537px) 100vw, 537px" /></figure> <p>Marta sākumā Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrības (LKDAF) vadība nosūtīja dalīborganizācijām pārskatu par biroja darbu ziemas periodā, kā arī vairākus juridiska rakstura informatīvos materiālus. </p> <span id="more-1068"></span> <p><strong>LKDAF DARBĪBAS PĀRSKATS                                                 </strong>01.12.2023 – 01.03.2024<strong></strong></p> <p><strong>I. SNIEGTAS KONSULTĀCIJAS, IZSKATĪTI  DOKUMENTI, SAGATAVOTI ATZINUMI:</strong></p> <ol start="1"> <li>Par darba attiecību pārtraukšanu, darba devēja uzteikumu: 10</li> </ol> <p>2.   Par Darba koplīguma jautājumiem: 4                                                                                                 </p> <p>3.   Par nodarbinātības nosacījumiem, dīkstāvi: 9                                                                                    </p> <p> 4.   Par arodbiedrības un darba devēja attiecībām: 9</p> <ol start="5"> <li>Par arodbiedrības darbības jautājumiem: 13</li> <li>Par darba līgumu, Atlīdzības un autoratlīdzības līgumu nosacījumiem: 13</li> <li>Par biedru naudas ieturēšanas, pārskaitīšanas nosacījumiem, pabalstiem: 7</li> <li>Par darba tiesību jautājumiem: 11</li> <li>Par darba drošības un aizsardzības jautājumiem: 2</li> <li>Par darba samaksas jautājumiem: 11</li> <li>Par darba  strīdiem: 2</li> <li>Par arodbiedrību tiesību jautājumiem: 11</li> <li>Par darbinieku skaita  samazināšanu: 5</li> <li>Par mobingu, bosingu darba vietā: 3</li> <li>Par arodbiedrības dibināšanu, iestāšanos arodbiedrībā (LKDAF): 11</li> <li>Par atvaļinājumiem, bērna kopšanas atvaļinājumu: 1</li> <li>Par Darba kārtības noteikumiem: 6</li> <li>Par arodbiedrības biedru apdrošināšanu: 1</li> <li>Par darba laiku: 4</li> <li>Par darbu atpūtas dienā: 0</li> <li>Par amata aprakstu: 2</li> <li>Par darbinieku atestāciju: 4</li> <li>Par disciplinārsoda uzlikšanu: 3</li> <li>Par uzņēmuma reorganizāciju, novadu reformu: 4</li> <li>Darbnespēja, arodslimības, invaliditāte, veselības pārbaudes, Covid-19: 3</li> <li>Komandējumi: 0</li> <li>Izdienas pensijas: 1</li> </ol> <p><strong>II. SNIEGTS LKDAF VIEDOKLIS:</strong></p> <p>1. <a>Izskatīts un atbalstīts MK rīkojuma projekts “<em>Par valstij dividendēs izmaksājamo VSIA    “Liepājas simfoniskais orķestris” peļņas daļu</em>” (TAP-24-TA-85);                                                        </a></p> <p><a>2.. Izskatīti <em>Kultūrizglītības padomes</em> dokumenti par profesionālo skolu izglītojamo uzņemšanas plāniem;                                                                                                                                                </a></p> <p><a>3. Izskatīts “<em>Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2021-2027.gadam</em>”  īstenošanas plāns 2024.-2027.gadam;                                                                                                            </a>                        </p> <p>4. Izskatīts un atbalstīts KM budžeta projekts ”<em>Māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojums</em>”;               </p> <p>5. Izskatīts un atbalstīts MK noteikumu projekts “<em>Par valstij dividendēs izmaksājamo VSIA “Liepājas simfoniskais orķestris” peļņas daļu</em>”;                                                                          </p> <p>6. Izskatīts “<em>Latvijas Radio</em>” Darba koplīgums, sniegti priekšlikumi papildināšanai.</p> <p><strong>III. DARBA TIESīBAS UN DARBA AIZSARDZīBA:</strong></p> <p>1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs izskatīja un papildināja VSIA “<em>Latvijas Radio</em>”</p> <p>    izstrādāto Darba koplīguma projektu;</p> <p>2. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs attālināti piedalījās LBAS juristu sanāksmēs.</p> <p><strong>IV. LKDAF DARBīBA LBAS SASTĀVĀ:</strong></p> <p>1. LKDAF priekšsēdētājs attālināti piedalījās LBAS vebinārā “<em>Dokumentu juridiskais spēks un</em></p> <p><em>    noformēšana</em>”;</p> <p>2. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās LBAS Valdes un Padomes sēdēs;</p> <p>3. LKDAF priekšsēdētājs piedalījās Juristu sanāksmēs;</p> <p>4. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās <em>Drukas un mediju tehnoloģiju NEP </em>sanāksmēs;</p> <p>5. LKDAF priekšsēdētājs attālināti piedalījās LBAS Tautsaimniecības padomes seminārā “Nodokļu</p> <p>    politikas koordinēšana”;</p> <p>6. LKDAF pr-tājs A.Misēvičs piedalījās LBAS rīkotajā pasākumā “<em>Labākā LBAS dalīborganizācija</em>”;</p> <p>7. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās LBAS rīkotajā vebināra “Izdegšanas sindroms – kā</p> <p>    mazināt riskus”</p> <p>8. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs sniedza viedokli LBAS sabiedrisko attiecību speciālistei</p> <p>    S.Birkenfeldei par Muzeju nakts rīkošanu Arodbiedrību namā;</p> <p>9. Aizpildīta LBAS sagatavotā statistikas anketa.</p> <p><strong>V. SADARBĪBA AR MINISTRIJĀM UN VALSTS INSTITŪCIJĀM:</strong></p> <p>1. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes</p> <p>    komisiju sanāksmēs;</p> <p>2. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs sniedza konsultācijas <em>Valsts izglītības satura centra</em></p> <p>    (VISC) darbiniecēm par profesionālās kvalifikācijas prasību izstrādi, uzrunāti un</p> <p>    piedāvāti LKDAF eksperti;</p> <p>3. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās <em>Kultūrizglītības padomes </em>sanāksmēs;</p> <p>4. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs sagatavoja un nosūtīja vēstuli <em>Izglītības un</em></p> <p><em>    zinātnes ministrijai</em> (IZM) par <em>Latvijas Sporta muzeja</em>  darbinieku arodbiedrību un</p> <p>    biedra naudas pārskaitīšanu LKDAF kontā;                                                                                   5. Sagatavota un nosūtīta Saeimai, Ministru kabinetam, Kultūras ministrijai, NEPLP un</p> <p>    SEPLP vēstule “<em>Par “Latvijas Radio” arodbiedrības Atklāto vēstuli par sabiedrisko mediju –</em></p> <p><em>    Latvijas Radio un LTV – apvienošanu” </em> ar atbalstu “Latvijas Radio arodbiedrības”</p> <p>    viedoklim;</p> <p>6. Sniegts nozaru ekspertu padomju darbības izvērtējums KIP un DMT-NEP).</p> <p><strong>VII. PUBLICITĀTE</strong>:</p> <p>1. Regulāri sagatavota informācija LKDAF mājaslapai par aktualitātēm;</p> <p><strong>VIII. STARPTAUTISKĀ DARBĪBA:</strong></p> <p>1. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs sagatavoja un nosūtīja informāciju UNI-Europa un</p> <p>    FIM par kultūras un radiošā sektora darbinieku nodarbinātības jautājumiem Latvijā;</p> <p>2. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) <em>Eiropas Komisijas Sociālā</em></p> <p><em>    dialoga komitejas</em> (EK SDK) Izpildītājmākslas sektora sēdē;</p> <p>3. Atbalsta vēstule <em>Kanādas Kvebekas provinces Publiskā sektora arodbiedrībai </em>Darba</p> <p>    koplīguma noslēgšanas procesā;</p> <p>4. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) <em>Eiropas Komisijas Sociālā</em></p> <p><em>    dialoga komitejas</em> (EK SDK) Izpildītājmākslas sektora sēdē;</p> <p>5. Regulāra viedokļu apmaiņa ar <em>Ukrainas Kultūras darbinieku arodbiedrības</em></p> <p>    priekšsēdētāju Ludmilu Pereliginu un Zaporižjas apgabala KDA priekšsēdētāju Olenu</p> <p>    Boiko par situāciju Ukrainā;</p> <p>6. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) Euro-MEI vebinārā “<em>Uz</em></p> <p><em>   dzimumu līdztiesību orientētas sarunas par darba koplīgumu</em>”:</p> <p>7. Aizpildīta <em>Eiropas Padomes</em> izstrādātā anketa par kultūras darbinieku statusu un</p> <p>    nodarbinātības jautājumiem Latvijā;</p> <p>8. Aizpildīta FIA, FIM, UNI-MEI anketa par sociālo dialogu un darba koplīgumiem Latvijā;</p> <p>9. Aizpildīta UNI sagatavotā statistikas anketa.</p> <p>10. Atbalsta vēstule ASV “<em>Actors’ Association Broadway League</em>” aktieriem darba koplīguma</p> <p>      sarunās par darba algas palielināšanu.</p> <p>Pārskatu sastādīja</p> <p>Aldis Misēvičs                                                                                                                                                  LKDAF priekšsēdētājs</p> </div> </article> </div> <div class="lkdaf-layout-cell lkdaf-sidebar2"><div id="search-2" class="lkdaf-block widget widget_search clearfix"> <div class="lkdaf-blockcontent"><form class="lkdaf-search" method="get" name="searchform" action="https://lkdaf.lv/"> <input name="s" type="text" value="" /> <input class="lkdaf-search-button" type="submit" value="" /> </form></div> </div><div id="polls-widget-2" class="lkdaf-block widget widget_polls-widget clearfix"> <div class="lkdaf-blockheader"> <div class="t">Aptauja</div> </div><div class="lkdaf-blockcontent"><div id="polls-1" class="wp-polls"> <form id="polls_form_1" class="wp-polls-form" action="/index.php" method="post"> <p style="display: none;"><input type="hidden" id="poll_1_nonce" name="wp-polls-nonce" value="39962a0e18" /></p> <p style="display: none;"><input type="hidden" name="poll_id" value="1" /></p> <p style="text-align: center;"><strong>Vai jūs savā darba vietā esat saskārušies ar darba tiesību pārkāpumiem?</strong></p><div id="polls-1-ans" class="wp-polls-ans"><ul class="wp-polls-ul"> <li><input type="radio" id="poll-answer-1" name="poll_1" value="1" /> <label for="poll-answer-1">Jā</label></li> <li><input type="radio" id="poll-answer-2" name="poll_1" value="2" /> <label for="poll-answer-2">Nē</label></li> </ul><p style="text-align: center;"><input type="button" name="vote" value=" Balsot " class="Buttons" onclick="poll_vote(1);" /></p><p style="text-align: center;"><a href="#ViewPollResults" onclick="poll_result(1); return false;" title="Rezultāti Of This Poll">Rezultāti</a></p></div> </form> </div> <div id="polls-1-loading" class="wp-polls-loading"><img src="https://lkdaf.lv/wp-content/plugins/wp-polls/images/loading.gif" width="16" height="16" alt="Loading ..." title="Loading ..." class="wp-polls-image" /> Loading ...</div> </div> </div><div id="recent-posts-2" class="lkdaf-block widget widget_recent_entries clearfix"> <div class="lkdaf-blockheader"> <div class="t">Populārākās</div> </div><div class="lkdaf-blockcontent"> <ul> <li> <a href="https://lkdaf.lv/?p=1068" aria-current="page">05.03.2024: LKDAF pārskats par biroja darbu</a> </li> <li> <a href="https://lkdaf.lv/?p=1064">04.03.2024:Latvijas Valsts prezidenta E. Rinkēviča tikšanās LBAS</a> </li> <li> <a href="https://lkdaf.lv/?p=1061">26.02.2024: Arodbiedrības nepiekrīt samazināt darba nespējas lapu apmaksas apmēru!</a> </li> <li> <a href="https://lkdaf.lv/?p=1058">20.02.2024: Drukas un mediju tehnoloģiju Nozares ekspertu padomē</a> </li> <li> <a href="https://lkdaf.lv/?p=1055">10.01.2024: LKDAF atbalsta “Latvijas Radio” arodbiedrības viedokli</a> </li> </ul> </div> </div><div id="archives-2" class="lkdaf-block widget widget_archive clearfix"> <div class="lkdaf-blockheader"> <div class="t">Arhīvs</div> </div><div class="lkdaf-blockcontent"> <ul> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202403'>marts (2024)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202312'>decembris (2023)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202310'>oktobris (2023)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202306'>jūnijs (2023)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202304'>aprīlis (2023)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202303'>marts (2023)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202302'>februāris (2023)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202212'>decembris (2022)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202211'>novembris (2022)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202210'>oktobris (2022)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202209'>septembris (2022)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202205'>maijs (2022)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202204'>aprīlis (2022)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202202'>februāris (2022)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202112'>decembris (2021)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202109'>septembris (2021)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202106'>jūnijs (2021)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202102'>februāris (2021)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202010'>oktobris (2020)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202009'>septembris (2020)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202008'>augusts (2020)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202003'>marts (2020)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202002'>februāris (2020)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201912'>decembris (2019)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201910'>oktobris (2019)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201909'>septembris (2019)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201905'>maijs (2019)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201904'>aprīlis (2019)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201902'>februāris (2019)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201901'>janvāris (2019)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201811'>novembris (2018)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201810'>oktobris (2018)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201809'>septembris (2018)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201805'>maijs (2018)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201804'>aprīlis (2018)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201803'>marts (2018)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201801'>janvāris (2018)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201712'>decembris (2017)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201710'>oktobris (2017)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201707'>jūlijs (2017)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201706'>jūnijs (2017)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201705'>maijs (2017)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201704'>aprīlis (2017)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201703'>marts (2017)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201702'>februāris (2017)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201612'>decembris (2016)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201611'>novembris (2016)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201610'>oktobris (2016)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201608'>augusts (2016)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201606'>jūnijs (2016)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201605'>maijs (2016)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201604'>aprīlis (2016)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201603'>marts (2016)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201602'>februāris (2016)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201601'>janvāris (2016)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201510'>oktobris (2015)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201508'>augusts (2015)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201505'>maijs (2015)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201504'>aprīlis (2015)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201502'>februāris (2015)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201201'>janvāris (2012)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201103'>marts (2011)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201102'>februāris (2011)</a></li> </ul> </div> </div></div> </div> </div> </div><footer class="lkdaf-footer"><div class="lkdaf-footer-text"> <p>© 2011-2019.Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrība. </div> </footer> </div> </div> <div id="wp-footer"> <link rel='stylesheet' id='dashicons-css' href='https://lkdaf.lv/wp-includes/css/dashicons.min.css?ver=6.5.2' type='text/css' media='all' /> <link rel='stylesheet' id='gllr_stylesheet-css' href='https://lkdaf.lv/wp-content/plugins/gallery-plugin/css/frontend_style.css?ver=4.7.1' type='text/css' media='all' /> <link rel='stylesheet' id='gllr_fancybox_stylesheet-css' href='https://lkdaf.lv/wp-content/plugins/gallery-plugin/fancybox/jquery.fancybox.min.css?ver=4.7.1' type='text/css' media='all' /> <script type="text/javascript" id="hot_random_image_header-js-after"> /* <![CDATA[ */ const hot_random_image_cover = "https://lkdaf.lv/wp-content/plugins/hot-random-image/images/hot_random_image.png"; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://lkdaf.lv/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=6.5.2" id="comment-reply-js" async="async" data-wp-strategy="async"></script> <script type="text/javascript" id="custom-script-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var wpdata = {"object_id":"1068","site_url":"https:\/\/lkdaf.lv"}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://lkdaf.lv/wp-content/plugins/wp-meta-and-date-remover/assets/js/inspector.js?ver=1.1" id="custom-script-js"></script> <script type="text/javascript" id="wp-polls-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var pollsL10n = {"ajax_url":"https:\/\/lkdaf.lv\/wp-admin\/admin-ajax.php","text_wait":"Your last request is still being processed. Please wait a while ...","text_valid":"Please choose a valid poll answer.","text_multiple":"Maximum number of choices allowed: ","show_loading":"1","show_fading":"1"}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://lkdaf.lv/wp-content/plugins/wp-polls/polls-js.js?ver=2.77.2" id="wp-polls-js"></script> <script type="text/javascript" id="gllr_enable_lightbox_ios-js-after"> /* <![CDATA[ */ ( function( $ ){ $( document ).ready( function() { $( '#fancybox-overlay' ).css( { 'width' : $( document ).width() } ); } ); } )( jQuery ); /* ]]> */ </script> <!-- 51 queries. 0,870 seconds. --> </div> </body> </html>