(LKDAF)
Likumi
Galerija
Random image
Sadarbības partneri</div> </div><div class="lkdaf-blockcontent"><figure class="wp-block-image"><img class="hot-random-image" style="width:100%;height:auto" src="https://lkdaf.lv/images/stories/31_05_16/img_1485.jpg" alt="Random image" /></figure> <div class="textwidget"><img class="alignnone wp-image-303 aligncenter" src="https://lkdaf.lv/wp-content/uploads/2017/02/viaa.jpg" alt="" width="177" height="94" /> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-302" src="https://lkdaf.lv/wp-content/uploads/2017/02/mei_logo.jpg" alt="" width="148" height="93" /></p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-301" src="https://lkdaf.lv/wp-content/uploads/2017/02/lpua.jpg" alt="" width="122" height="54" /></p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-299" src="https://lkdaf.lv/wp-content/uploads/2017/02/lbas_logo.jpg" alt="" width="170" height="151" /></p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-298" src="https://lkdaf.lv/wp-content/uploads/2017/02/KM_logo-300x59.jpg" alt="" width="158" height="31" /></p> <p style="text-align: center;"></p>  </div> </div> </div></div> <div class="lkdaf-layout-cell lkdaf-content"> <article class="lkdaf-post lkdaf-article " style=""> <div class="lkdaf-postcontent clearfix"><div class="navigation"> <div class="alignleft">« <a href="https://lkdaf.lv/?p=1033" title="09.12.2023:Viss, kas jums jāzina par darba interviju" rel="prev">09.12.2023:Viss, kas jums jāzina par darba interviju</a></div> <div class="alignright"><a href="https://lkdaf.lv/?p=1038" title="Sveiciens Ziemassvētkos un Jaunajā gadā!" rel="next">Sveiciens Ziemassvētkos un Jaunajā gadā!</a> »</div> </div></div> </article> <article id="post-1035" class="lkdaf-post lkdaf-article post-1035 post type-post status-publish format-standard hentry category-aktul-informcija category-viss" style=""> <div class="lkdaf-postmetadataheader"><h1 class="lkdaf-postheader entry-title">13.12.2023: LKDAF Padomes sēde</h1></div> <div class="lkdaf-postcontent clearfix"> <figure class="wp-block-image size-medium"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="300" height="225" src="https://lkdaf.lv/wp-content/uploads/2023/12/252-300x225.jpg" alt="" class="wp-image-1036" srcset="https://lkdaf.lv/wp-content/uploads/2023/12/252-300x225.jpg 300w, https://lkdaf.lv/wp-content/uploads/2023/12/252-160x120.jpg 160w, https://lkdaf.lv/wp-content/uploads/2023/12/252.jpg 596w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></figure> <p><strong>13.12.2023: LKDAF Padomes sēde</strong></p> <p>2023.gada 13.decembrī notika kārtējā Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrības (LKDAF) Padomes sēde, kurā biroja darbinieki informēja par savu darbību laika periodā no 8.maija līdz 1.decembrim. Tikšanās laikā arodbiedrības pilnvarotās amatpersonas iepazinās ar LKDAF biroja un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) darbības galvenajiem virzieniem un , atbilstoši Statūtiem, apstiprināja dokumentus, lai sagatavotos LKDAF X.Kongresam. </p> <span id="more-1035"></span> <p>Pirms Padomes sēdes arodbiedrības biedri saņēma rakstveida atskaiti par paveikto:</p> <p>LKDAF DARBĪBAS PĀRSKATS</p> <p>I. SNIEGTAS KONSULTĀCIJAS, IZSKATĪTI  DOKUMENTI, SAGATAVOTI ATZINUMI:</p> <ol> <li>Par darba attiecību pārtraukšanu, darba devēja uzteikumu: 7</li> <li>Par Darba koplīguma jautājumiem: 5                                                                        </li> <li>Par nodarbinātības nosacījumiem, dīkstāvi: 7                                                             </li> <li>Par arodbiedrības un darba devēja attiecībām: 12                                                                 </li> <li>Par arodbiedrības darbības jautājumiem: 10</li> <li>Par darba līgumu, Atlīdzības un autoratlīdzības līgumu nosacījumiem: 11                                 </li> <li>Par biedru naudas ieturēšanas, pārskaitīšanas nosacījumiem, pabalstiem: 5                             </li> <li>Par darba tiesību jautājumiem: 12                                                                                         </li> <li>Par darba drošības un aizsardzības jautājumiem: 5                                                                 </li> <li>Par darba samaksas jautājumiem: 16                                                                                    </li> <li>Par darba  strīdiem: 2                                                                                                          </li> <li>Par arodbiedrību tiesību jautājumiem: 12                                                                               </li> <li>Par darbinieku skaita  samazināšanu: 2                                                                                 </li> <li>Par mobingu, bosingu darba vietā: 3                                                                         </li> <li>Par arodbiedrības dibināšanu, iestāšanos arodbiedrībā (LKDAF): 1                                        </li> <li>Par atvaļinājumiem, bērna kopšanas atvaļinājumu: 3                                                              </li> <li>Par Darba kārtības noteikumiem: 3                                                                                      </li> <li>Par arodbiedrības biedru apdrošināšanu: 2                                                                            </li> <li>Par darba laiku: 4                                                                                                               </li> <li>Par darbu atpūtas dienā: 3                                                                                                   </li> <li>Par amata aprakstu: 4                                                                                                         </li> <li>Par darbinieku atestāciju: 1                                                                                                  </li> <li>Par disciplinārsoda uzlikšanu: 1                                                                                            </li> <li>Par uzņēmuma reorganizāciju, novadu reformu: 4                                                     </li> <li>Darbnespēja, arodslimības, invaliditāte, veselības pārbaudes, Covid-19: 0                    </li> <li>Komandējumi: 0                                                                                                     </li> <li>Izdienas pensijas: 3</li> </ol> <p><strong>II. SNIEGTS LKDAF VIEDOKLIS:</strong></p> <ol> <li><a></a><a></a><a></a><a>Izskatīts un analizēts Aizkraukles novada domes sēdes lēmums par  novada amatpersonu</a><ol><li>(darbinieku) atlīdzības nolikumu (21.09.2023), kā arī <em>Pašvaldības darbinieku novērtēšanas</em></li></ol> <ol> <li><em>nolikums</em>;</li> </ol> </li> <li>Izskatīti <em>Kultūrizglītības padomes</em> dokumenti par profesionālo skolu izglītojamo uzņemšanas plāniem;</li> <li>Izskatīts un sniegts atzinums <em>Kultūrizglītības padomei </em>par darba vidē balstītu mācību  (DVBM) organizēšanu SIA “Drukas Nams” Jēkabpilī ;                                                        </li> <li>Izskatīts jaunais Pārrobežu koordinācijas centra sagatavotais izdienas pensiju koncepcijas projekts, <ol> <li>iesniegtas iebildes;                                                                                                        </li> </ol> </li> <li>Izskatīts un atbalstīts likumprojekts “<em>Par Rīgas Latviešu biedrības nama atjaunošanas programmu 2023.-2030.gadam</em>”;                                                                                                                       </li> <li>Izskatīts dokuments “Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2023.-2024.gadam”;                                    </li> <li>Izvērtēta “Kultūrizglītības nozares attīstības stratēģija 2023.-2027.gadam”;                                               </li> <li>Izskatīts un atbalstīts KM budžeta projekts ”<em>Māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojums</em>”;                </li> <li>Izskatīts FM informatīvais ziņojums “<em>Par valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2024.-2027. gadam izstrādes virzību</em>”;                                                                                                                                   </li> <li>Izvērtēti grozījumi likumprojektā “<em>Par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā</em>”;       </li> <li>Izskatīts un atbalstīts MK noteikumu projekts “<em>Par valstij dividendēs izmaksājamo VSIA “Dailes teātris” peļņas daļu</em>”;                                                                                                                       </li> <li>Izskatīts LV 2.Ziņojums “<em>Par neapstiprinātajiem Eiropas Sociālās hartas pantiem</em>”;                           </li> <li>Izskatīti Grozījumi MK not. Nr.264 “<em>Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem</em> <em>pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām</em>”;                                                                      </li> <li>Izvērtēta Valdības deklarācija, iesniegts priekšlikums vērtēt kultūru kā līdzvērtīgu izglītībai, veselībai,  iekšējai un ārējai drošībai;                                                                                                                       </li> <li>Izskatīti un izvērtēti Talsu Galvenās bibliotēkas Darba kārtības noteikumi;                                    </li> <li>Izskatīts un atbalstīts MK noteikumu projekts “<em>Par valstij dividendēs izmaksājamo VSIA “Liepājas  simfoniskais orķestris” peļņas daļu</em>”;                                                                                      </li> <li>Izskatīti LM un FM priekšlikumi Valdības rīcības plānam;                                                            </li> <li>Izskatīts “<em>Latvijas Radio</em>” Darba koplīgums, sniegti priekšlikumi papildināšanai;                           </li> <li>Izskatīta Valdības rīcības plāna gala versija, sniegts priekšlikums palielināt kultūras nozarē strādājošo darba samaksas līmeni, lai tas būtu konkurētspējīgs vismaz Baltijas valstu starpā;                             </li> <li>Izskatīts MK noteikumu projekts (23-TA-2814) “<em>Noteikumi par valsts profesionālās tālākizglītības un</em> <em>profesionālās pilnveides izglītības standartu</em>”.</li> </ol> <p><strong>III. DARBA TIESĪBAS UN DARBA AIZSARDZĪBA:</strong></p> <ol> <li>LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs pārrunāja darba tiesību jautājumus ar LNOB baletamāksliniecisko vadītāju A.Leimani;                                                                                                                                   </li> <li>LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs attālināti piedalījās LBAS juristu sanāksmēs;                                 </li> <li>LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs attālināti piedalījās LBAS zoom-sanāksmē par pensiju sistēmas nākotni Latvijā;                                                                   </li> <li>LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās LBAS rīkotajā zoom-seminārā “<em>Grozījumi Darba</em> <em> likumā</em>”;</li> <li>Sagatavots informatīvais materiāls Rēzeknes CB darbiniecei par arodbiedrības biedru tiesībām darba laikā piedalīties arodbiedrību apmācībās (vebinārā);                                                                                            </li> <li>LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās LBAS rīkotajā zoom-seminārā par darba aizsardzības jautājumiem;</li> <li>Konsultācija Nacionālo mākslu vidusskolas direktoram J.Ziņģītim par darba tiesisko attiecību pārtraukšanas iespējām;                                         </li> <li>Saruna ar Latvijas Teātru darbinieku savienības (LTDS) vadītāju Ojāru Rubeni saistībā ar Dailes teātra Valdes locekļa Jura Žagara ideju mainīt aktieru darba līgumu nosacījumus;                                         </li> <li>LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās LBAS rīkotajā zoom-seminārā “<em>Darba  tiesību forums</em>”.</li> </ol> <p><strong>IV. LKDAF DARBĪBA LBAS SASTĀVĀ:</strong></p> <ol> <li>LKDAF priekšsēdētājs attālināti piedalījās LBAS vebinārā “<em>Jaunieši un pirmspensijas vecuma nodarbinātie darba tirgū</em>”;<em>                                                                                                                       </em></li> <li>priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās LBAS Valdes un Padomes sēdēs;<em>                                               </em></li> <li>LKDAF priekšsēdētājs piedalījās Juristu sanāksmēs;<em>                                                                              </em></li> <li>LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās <em>Drukas un mediju tehnoloģiju NEP </em>sanāksmēs;</li> <li>LKDAF priekšsēdētājs attālināti piedalījās LBAS Tautsaimniecības padomes seminārā “Nodokļu politikas koordinēšana”;                                                      </li> <li>Atkārtoti izskatīti LBAS telpu nomas lietošanas noteikumi;                                                                      </li> <li>LKDAF pr-tājs A.Misēvičs piedalījās LBAS rīkotajā Muzeju dienas pasākumā kā gids pa Bruņinieku ielas 29/31 namu un stāstīja par nama vēsturi;                                                                                                           </li> <li>LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās LBAS rīkotajā darba aizsardzības konferencē “Esi zinošs un darbs būs drošs”;                                                                                                                                   </li> <li>LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās LBAS Tautsaimniecības padomes sanāksmē par izdienas pensiju koncepciju;                                                                                                                                   </li> <li>LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās LBAS rīkotajā Zoom-seminārā  “Darba laiks, atpūtas  laiks, attaisnota prombūtne”<em>;</em>                                                                                                                 </li> <li>LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs sniedza viedokli LBAS sabiedrisko attiecību speciālistei S.Birkenfeldei par Muzeju nakts rīkošanu Arodbiedrību namā; </li> <li>Aizpildīta LDDK sagatavotā anketa par organizāciju un tās komunikācijas praksi.</li> </ol> <p><strong>V. SADARBĪBA AR MINISTRIJĀM UN VALSTS INSTITŪCIJĀM:</strong></p> <ol> <li>LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju sanāksmēs;</li> <li>LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs sniedza konsultācijas <em>Valsts izglītības satura centra</em>  (VISC) darbiniecēm par profesionālās kvalifikācijas prasību izstrādi, uzrunāti un piedāvāti LKDAF eksperti;</li> <li>LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās <em>Kultūrizglītības padomes </em>sanāksmēs;</li> <li>LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs konsultējās ar Kultūras ministrijas (KM) Budžeta nodaļas vecāko eksperti Artu Albertu un nodaļas vad. vietnieci Roventu Putniņu par 2023.gada finansējuma piešķīrumu algu palielināšanai teātros;</li> <li>Sagatavotas un nosūtītas vēstules LKDAF dalīborganizācijām LNOB saistībā ar jauno arodbiedrības biedra iesnieguma formas ieviešanu;                                                          </li> <li>Konsultācijas ar <em>LNOB </em>Valdes locekli S.Voldiņupar tikšanās rīkošanu ar baleta māksliniekiem;</li> <li>LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās LNOB Baleta mākslinieku neatkarīgās arodbiedrības un <em>LNOB </em>Valdes locekļu S.Voldiņa, I.Eglītes un baleta mākslinieciskā vadītāja A.Leimaņa tikšanās pasākumā par baleta mākslinieku nodarbinātību un treniņu procesu;</li> <li>Konsultācijas ar <em>M.Čehova Rīgas Krievu teātra</em> Personāla daļas vadītāju par darba attiecību pārtraukšanu ar darbinieku;</li> <li>LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs un LKDAF dalīborganizāciju LNOB priekšsēdētāji piedalījās tikšanās pasākumā ar LNOB valdi saistībā ar jauno arodbiedrības biedra iesnieguma formas ieviešanu biedru naudas ieturēšanai;</li> <li>Konsultācijas ar Latvijas Nacionālā arhīva (LNA) speciālistiem, sagatavota vēstule par LKDAF dokumentu nodošanu pastāvīgā glabāšanā arhīvā;</li> <li>Izvērtēts Kultūrizglītības padomes viedoklis par Daugavpils Saules skolas un Valmieras DMV finansējumu;</li> <li>Konsultācijas ar KM ministres biroja vadītāju Līnu Birzaku-Priekuli par iespējamo tikšanos ar ministri;</li> <li>LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs un LABS priekšsēdētājs Egils Baldzēns tikās ar Kultūras ministri Agnesi Loginu, lai pārrunātu kultūras nozarei svarīgos jautājumus (19.10.2023)</li> <li>Konsultācijas ar <em>Latvijas Nacionālā kultūras centra</em> (LNKC)  direktora vietnieku kultūrizglītības jautājumos Andi Grozu par KM pārziņā esošo mūzikas skolu darbinieku darba samaksas samazinājumu.</li> </ol> <p><strong>VI. SADARBĪBA AR PAŠVALDĪBĀM</strong></p> <ol> <li>LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs konsultējās ar <em>Rīgas Kultūras iestāžu apvienības (KIA)  Personāla vadītāju Aneti Vitkovsku </em>par kultūras iestāžu apvienošanu, sagatavota vēstule ar LKDAF viedokli;<em>                        </em></li> <li>Sagatavots un nosūtīts <em>RD Finanšu departamentam</em> pārskats par izmaiņām LKDAF biedru sarakstā.<em>      </em></li> <li>Konsultācijas ar <em>Aizkraukles novada domes </em>izpilddirektoru Uldi Riekstiņu par novada muzejaDarba koplīguma nosacījumiem;</li> <li>Izskatīti RD Izglītības, kultūras un sporta komitejas 19.05. un 31.05.2023 lēmumi par Pārdaugavas Kultūras apvienības izveidošanu;</li> <li>Sagatavota un nosūtīta vēstule Liepājas pilsētas domei par pašvaldības kapitālsabiedrības “<em>Liepājas teātris</em>” valdes locekļu konkursu.</li> </ol> <p><strong>VII. PUBLICITĀTE</strong>:</p> <ol> <li>Regulāri sagatavota informācija LKDAF mājaslapai par aktualitātēm;                                          </li> <li>Konsultācijas ar LTV raidījuma “<em>Kultūršoks</em>” vadītāju par iespējamo interviju saistībā ar ideju mainīt aktieru darba līgumu nosacījumus.<strong> </strong></li> </ol> <p><strong>VIII. STARPTAUTISKĀ DARBĪBA:</strong></p> <ol> <li>LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs sagatavoja un nosūtīja informāciju UNI-Europa par  <em>Mākslīgā intelekta izplatību nozarē</em> Latvijā;                                                                                    </li> <li>LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) <em>Eiropas Komisijas Sociālā dialoga komitejas</em> (EK SDK) Audiovizuālā sektora sēdē;                                                                                </li> <li>Atbalsta vēstule <em>Baltkrievijas arodbiedrību</em> līderiem, kuri ieslodzīti cietumā kopš  2022.gada;      </li> <li>LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) <em>Eiropas Komisijas Sociālā</em> <em>dialoga komitejas</em> (EK SDK) Izpildītājmākslas sektora sēdē;                                                               </li> <li>Regulāra viedokļu apmaiņa ar <em>Ukrainas Kultūras darbinieku arodbiedrības</em> priekšsēdētāju Ludmilu Pereliginu par situāciju Ukrainā;                                                                                  </li> <li>LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) Euro-MEI vebinārā “<em>Uz</em> <em> dzimumu līdztiesību orientētas sarunas par darba koplīgumu</em>”:                                                                      </li> <li>Atbalsta vēstule “<em>Irish Actors Equity</em>” arodbiedrībai darba samaksas un autoratlīdzības jautājumu risināšanā;                                                                                                                                </li> <li>Atbalsta vēstule <em>Irānas Nacionālās Skolotāju koordinācijas padomes</em> pārstāvjiem, kuri ievietoti cietumā par vienlīdzīgu tiesību pieprasīšanu sievietēm;                                                                       </li> <li>Atbalsts idejai par radiostacijas “<em>Radio Labour</em>” izveidi, kurā Eiropas arodbiedrību biedri varētu mācīties arī angļu valodu;                                                                                                 </li> <li>Atbalsta vēstule “<em>The Northern Ballet</em>” mūziķiem, jo viņus vēlas aizstāt ar ierakstu  atskaņošanu; </li> <li>Atbalsta vēstule <em>Gruzijas medicīnas darbinieku arodbiedrībai</em> saistībā ar tās biedru atlaišanu  no darba pēc piedalīšanās streikā;                                                                                                      </li> <li>Atbalsta vēstule “<em>Air Serbia</em>” lidmašīnu apkalpju darbinieku arodbiedrībai savu tiesību aizstāvībā;  </li> <li>LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās Euro-MEI Izpildkomitejas sanāksmē par  mākslīgā intelekta izmantošanas jautājumiem.</li> </ol> <p></p> <p>Informāciju  sagatavoja</p> <p>Aldis Misēvičs                                                                                                                           </p> <p>LKDAF priekšsēdētājs</p> </div> </article> </div> <div class="lkdaf-layout-cell lkdaf-sidebar2"><div id="search-2" class="lkdaf-block widget widget_search clearfix"> <div class="lkdaf-blockcontent"><form class="lkdaf-search" method="get" name="searchform" action="https://lkdaf.lv/"> <input name="s" type="text" value="" /> <input class="lkdaf-search-button" type="submit" value="" /> </form></div> </div><div id="polls-widget-2" class="lkdaf-block widget widget_polls-widget clearfix"> <div class="lkdaf-blockheader"> <div class="t">Aptauja</div> </div><div class="lkdaf-blockcontent"><div id="polls-1" class="wp-polls"> <form id="polls_form_1" class="wp-polls-form" action="/index.php" method="post"> <p style="display: none;"><input type="hidden" id="poll_1_nonce" name="wp-polls-nonce" value="39962a0e18" /></p> <p style="display: none;"><input type="hidden" name="poll_id" value="1" /></p> <p style="text-align: center;"><strong>Vai jūs savā darba vietā esat saskārušies ar darba tiesību pārkāpumiem?</strong></p><div id="polls-1-ans" class="wp-polls-ans"><ul class="wp-polls-ul"> <li><input type="radio" id="poll-answer-1" name="poll_1" value="1" /> <label for="poll-answer-1">Jā</label></li> <li><input type="radio" id="poll-answer-2" name="poll_1" value="2" /> <label for="poll-answer-2">Nē</label></li> </ul><p style="text-align: center;"><input type="button" name="vote" value=" Balsot " class="Buttons" onclick="poll_vote(1);" /></p><p style="text-align: center;"><a href="#ViewPollResults" onclick="poll_result(1); return false;" title="Rezultāti Of This Poll">Rezultāti</a></p></div> </form> </div> <div id="polls-1-loading" class="wp-polls-loading"><img src="https://lkdaf.lv/wp-content/plugins/wp-polls/images/loading.gif" width="16" height="16" alt="Loading ..." title="Loading ..." class="wp-polls-image" /> Loading ...</div> </div> </div><div id="recent-posts-2" class="lkdaf-block widget widget_recent_entries clearfix"> <div class="lkdaf-blockheader"> <div class="t">Populārākās</div> </div><div class="lkdaf-blockcontent"> <ul> <li> <a href="https://lkdaf.lv/?p=1068">05.03.2024: LKDAF pārskats par biroja darbu</a> </li> <li> <a href="https://lkdaf.lv/?p=1064">04.03.2024:Latvijas Valsts prezidenta E. Rinkēviča tikšanās LBAS</a> </li> <li> <a href="https://lkdaf.lv/?p=1061">26.02.2024: Arodbiedrības nepiekrīt samazināt darba nespējas lapu apmaksas apmēru!</a> </li> <li> <a href="https://lkdaf.lv/?p=1058">20.02.2024: Drukas un mediju tehnoloģiju Nozares ekspertu padomē</a> </li> <li> <a href="https://lkdaf.lv/?p=1055">10.01.2024: LKDAF atbalsta “Latvijas Radio” arodbiedrības viedokli</a> </li> </ul> </div> </div><div id="archives-2" class="lkdaf-block widget widget_archive clearfix"> <div class="lkdaf-blockheader"> <div class="t">Arhīvs</div> </div><div class="lkdaf-blockcontent"> <ul> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202403'>marts (2024)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202312'>decembris (2023)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202310'>oktobris (2023)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202306'>jūnijs (2023)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202304'>aprīlis (2023)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202303'>marts (2023)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202302'>februāris (2023)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202212'>decembris (2022)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202211'>novembris (2022)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202210'>oktobris (2022)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202209'>septembris (2022)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202205'>maijs (2022)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202204'>aprīlis (2022)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202202'>februāris (2022)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202112'>decembris (2021)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202109'>septembris (2021)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202106'>jūnijs (2021)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202102'>februāris (2021)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202010'>oktobris (2020)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202009'>septembris (2020)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202008'>augusts (2020)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202003'>marts (2020)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202002'>februāris (2020)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201912'>decembris (2019)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201910'>oktobris (2019)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201909'>septembris (2019)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201905'>maijs (2019)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201904'>aprīlis (2019)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201902'>februāris (2019)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201901'>janvāris (2019)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201811'>novembris (2018)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201810'>oktobris (2018)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201809'>septembris (2018)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201805'>maijs (2018)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201804'>aprīlis (2018)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201803'>marts (2018)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201801'>janvāris (2018)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201712'>decembris (2017)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201710'>oktobris (2017)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201707'>jūlijs (2017)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201706'>jūnijs (2017)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201705'>maijs (2017)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201704'>aprīlis (2017)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201703'>marts (2017)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201702'>februāris (2017)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201612'>decembris (2016)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201611'>novembris (2016)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201610'>oktobris (2016)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201608'>augusts (2016)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201606'>jūnijs (2016)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201605'>maijs (2016)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201604'>aprīlis (2016)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201603'>marts (2016)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201602'>februāris (2016)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201601'>janvāris (2016)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201510'>oktobris (2015)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201508'>augusts (2015)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201505'>maijs (2015)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201504'>aprīlis (2015)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201502'>februāris (2015)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201201'>janvāris (2012)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201103'>marts (2011)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201102'>februāris (2011)</a></li> </ul> </div> </div></div> </div> </div> </div><footer class="lkdaf-footer"><div class="lkdaf-footer-text"> <p>© 2011-2019.Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrība. </div> </footer> </div> </div> <div id="wp-footer"> <link rel='stylesheet' id='dashicons-css' href='https://lkdaf.lv/wp-includes/css/dashicons.min.css?ver=6.5.2' type='text/css' media='all' /> <link rel='stylesheet' id='gllr_stylesheet-css' href='https://lkdaf.lv/wp-content/plugins/gallery-plugin/css/frontend_style.css?ver=4.7.1' type='text/css' media='all' /> <link rel='stylesheet' id='gllr_fancybox_stylesheet-css' href='https://lkdaf.lv/wp-content/plugins/gallery-plugin/fancybox/jquery.fancybox.min.css?ver=4.7.1' type='text/css' media='all' /> <script type="text/javascript" id="hot_random_image_header-js-after"> /* <![CDATA[ */ const hot_random_image_cover = "https://lkdaf.lv/wp-content/plugins/hot-random-image/images/hot_random_image.png"; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://lkdaf.lv/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=6.5.2" id="comment-reply-js" async="async" data-wp-strategy="async"></script> <script type="text/javascript" id="custom-script-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var wpdata = {"object_id":"1035","site_url":"https:\/\/lkdaf.lv"}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://lkdaf.lv/wp-content/plugins/wp-meta-and-date-remover/assets/js/inspector.js?ver=1.1" id="custom-script-js"></script> <script type="text/javascript" id="wp-polls-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var pollsL10n = {"ajax_url":"https:\/\/lkdaf.lv\/wp-admin\/admin-ajax.php","text_wait":"Your last request is still being processed. Please wait a while ...","text_valid":"Please choose a valid poll answer.","text_multiple":"Maximum number of choices allowed: ","show_loading":"1","show_fading":"1"}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://lkdaf.lv/wp-content/plugins/wp-polls/polls-js.js?ver=2.77.2" id="wp-polls-js"></script> <script type="text/javascript" id="gllr_enable_lightbox_ios-js-after"> /* <![CDATA[ */ ( function( $ ){ $( document ).ready( function() { $( '#fancybox-overlay' ).css( { 'width' : $( document ).width() } ); } ); } )( jQuery ); /* ]]> */ </script> <!-- 49 queries. 0,402 seconds. --> </div> </body> </html>