(LKDAF)
Likumi
Galerija
Random image
Sadarbības partneri

 

2023.gada 19.oktobrī  Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrības (LKDAF) priekšsēdētājs Aldis Misēvičs un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) priekšsēdētājs Egils Baldzēns tikās ar kultūras ministri Agnesi Loginu.

Šī bija pirmā arodbiedrības tikšanās ar ministri, tādēļ sarunu tēmu loks bija plašs.

Pirmkārt, LKDAF priekšsēdētājs norādīja uz to, ka arodbiedrība jau gadiem ilgi prasa, lai arī kultūra tiktu atzīta par prioritāro jomu līdzvērtīgi izglītībai, medicīnai un iekšējai un ārējai drošībai. Kultūras ministrijas (KM) prioritāte ir kultūras darbinieku darba samaksas paaugstināšana jau 10 gadus, tomēr darba samaksa atpaliek no darba algu apjoma sabiedriskajā sektorā. Arodbiedrība uzskata, ka ir vajadzīgs grafiks,  kā pieaugs darba alga nozarē.                                                                                                        

Sarunas laikā tika apspriesta izdienas pensiju koncepcija, arodbiedrība norādīja uz riskiem, kurus varētu radīt nepārdomāta un sasteigta koncepcijas īstenošana.                                                                     Arodbiedrība aktualizēja aktieru darba līgumu jautājumu, norādot, ka tie nevar būt terminēti, jo rada apdraudējumu aktieru sadzīves jautājumu kārtošanai: 1) bankas nedod mājokļa kredītus, jo nav pārliecinātas, ka aktieris tos varēs atmaksāt; 2) nav iespējams izmantot banku  līzinga pakalpojumus; 3) nav sociālās drošības – vai tiks samaksāti nodokļi, lai saņemtu slimības, bezdarbnieka, bērna kopšanas pabalstus); 4) iespējams, pašiem būs jāmaksā nodokļi; 5) lēnāk uzkrāsies pensijas stāžs; 6) nebūs drošības sajūtas par nākotni, vai nākošajā sezonā būs darbs – tas traucēs pilnvērtīgi koncentrēties šodienas darbam.

Tāpat tika apspriestas situācija ar Liepājas teātri kā pašvaldības kapitālsabiedrību  – Liepājas teātra aktieru darba samaksa, atšķirībā no valsts teātriem, ir daudz  zemāka, jo pašvaldība aizbildinās, ka trūkst līdzekļu. LKDAF uzskata, ka KM jāņem Liepājas teātris savā paspārnē.                                        

Tika pārrunāta situācija “Latvijas Radio” un sabiedriskajos medijos vispār – arodbiedrība uzskata, ka ar apvienošanu nevajag steigties, LKDAF atbalsta ideju par sabiedrisko mediju finansējuma paaugstināšanas grafika izstrādi, atbilstoši Latvijas mediju politikas pamatnostādnēs noteiktajiem 0,17% no iekšzemes kopprodukta.                                                                                                            

Vēl sarunas fokusā bija kultūrizglītības pedagogu algas, kuru paaugstinājumam it kā finansējums ir piešķirts, bet daži pedagogi ir saņēmuši pat mazāku atalgojumu – tas saistīts ar kultūrizglītības skolotāju noslodzi un finansējumu – likums ir pieņemts, bet nauda nav iedota, lai var izpildīt likuma prasības, visi “jānosēdina” uz minimālās likmes.                                                                                          

Sarunu noslēgumā arodbiedrība norādīja, ka dažkārt dzirdamas runas par KM pārziņa esošoaugstskolu apvienošanu. Arī šo jautājumu nedrīkst sasteigt, neizvērtējot sekas, ko tāda vienkārša “grāmatvediska “ apvienošana varētu izraisīt.                                                                                                          

Gan ministre, gan arodbiedrību pārstāvji izteica gandarījumu par sarunu rezultātu un nolēma, ka šādas tikšanās būtu jārīko regulāri.

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvis                                                                                                                           

LKDAF priekšsēdētājs

Aptauja

Vai jūs savā darba vietā esat saskārušies ar darba tiesību pārkāpumiem?

Rezultāti

Loading ... Loading ...