(LKDAF)

2023.gada 19.septembrī klātienē Rīgas Valsts tehnikuma (RVT) Karjeras izglītības centrā notika kārtējā Drukas un mediju tehnoloģiju (DMT) nozares ekspertu padomes (NEP) sēde.

            Iesākumā RVT Drukas un mediju tehnoloģiju vadītājs Normunds Tiltiņš un DMT NEP priekšsēdētāja Ieva Bečere informēja par profesionālās kvalifikācijas “Poligrāfijas  ražošanas strādnieks” (2. LKI) izstrādi.                                                                                                                             

Otrs darba kārtības jautājums bija “Uzņemšanas rādītāji RVT Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļā”, kuru bija sagatavojusi RVT karjeras speciāliste Solveiga Keistere, bet ziņoja RVT Drukas un mediju tehnoloģiju vadītājs Normunds Tiltiņš.                                                                              

Nākošais temats bija Nozaru ekspertu padomju, profesionālās izglītības iestāžu un uzņēmumu tikšanās cikla, ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” ietvaros. Par poligrāfijas nozares uzņēmumu iesaisti projektā ziņoja Projekta vadītāja ESF projektā “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” Jolanta Vjakse.                                                                                   

Par savu pieredzi darba vidē balstītu mācību īstenošanā pastāstīja AS “VG Kvadra Pak” Personāla un administratīvās nodaļas vadītāja Gunita Peipiņa.

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs                                                                                                                                      

LKDAF priekšsēdētājs