(LKDAF)
Likumi
Galerija
Random image
Sadarbības partneri

 

Augusta noslēgumā Liepājas teātra darbinieki uzzināja, ka septembrī beidzas līgumi ar pašvaldības kapitālsabiedrības “Liepājas teātris” valdes locekļiem, tādēļ aktieri vērsās pie Liepājas pašvaldības ar aicinājumu izsludināt atklātu konkursu uz valdes locekļa un mākslinieciskā vadītāja amatiem.

Liepājas teātra aktieru trupas sapulcē tika pārrunātas aktuālās problēmas – teātra valdes locekļa Herberta Laukšteina nevēlēšanās tikties ar aktieriem, kamēr nebūs notikusi viņa pārvēlēšana, trīs kolēģu – Egona Dombrovska, Madaras Viļčukas, Edgara Pujāta – un galvenā režisora Dmitrija Petrenko aiziešana no Liepājas teātra, kā arī komunikācijas trūkums starp valdi un aktieriem vispār – par D.Petrenko aiziešanu viņi esot uzzinājuši no medijiem, nevis no teātra vadības.                                                                     

Liepājas teātra aktieri uzskata, ka pilnībā netiek izmantots Klaipēdas kursa potenciāls, un viņus māc šaubas par jaunā kursa turpmāko attīstību, jo kursa vadītājs D.Petrenko, kurš viņus izaudzinājis un kuram bija plāns šo aktieru ilgtermiņa attīstībai un izaugsmei, aiziet, un nu ir neziņa – kas notiks…                  

Tādēļ aktieri vērsās pie pašvaldības ar lūgumu atlikt automātisku Liepājas teātra valdes locekļu H.Laukšteina un E.Ciekurzes pārvēlēšanu, tā vietā izsludinot atklātu konkursu uz valdes locekļa un mākslinieciskā vadītāja vietām. Aktieri ir neapmierināti ar kultūrpolitikas īstenošanu Liepājas teātrī un vadības stilu un vēlas tādu valdes locekli mākslinieciskajos jautājumos, kurš rūpētos par visas trupas attīstību, veidotu teātra repertuāru, domājot par aktieru attīstību un samērīgu noslodzi. Par teātra problēmām tika informēta arī Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrība (LKDAF), kura iepazinās ar situāciju un vēstulē Liepājas pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājam izteica savu viedokli:

31.08.2023                                                                                                                                           

Nr.1-10/28

Gunāram Ansiņam                                            

Liepājas pilsētas pašvaldības domes   priekšsēdētājam,                                                           

Finanšu komitejas priekšsēdētājam                        

Rožu iela 6                                                       

Liepāja; LV- 3401

Par Liepājas teātri

           

Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrība (LKDAF) ir saņēmusi “Liepājas teātra” aktieru trupas iesniegumu (28.08.2023) saistībā ar plānoto atklāto konkursu uz teātra valdes locekļu amatiem.

LKDAF iepazinās ar aktieru viedokli un vēršas pie Liepājas pilsētas pašvaldības domes ar aicinājumu izvērtēt iesniegumā minētos faktus par teātra direktora Herberta Laukšteina vadības stilu.

LKDAF uzskata, ka izvērtējams būtu arī aktieru aicinājums nepagarināt H.Laukšteina pilnvaru termiņu uz laiku, kamēr noslēgsies konkurss uz valdes locekļu amatiem, lai tādā veidā izvairītos no tālākām iespējamām problēmsituācijām.

Plašsaziņas līdzekļos var atrast informāciju, ka teātra darbinieki labprāt turpinātu sadarbību ar valdes locekli Evu Ciekurzi un galveno režisoru Dmitriju Petrenko, kura līgums ar teātri vēl ir spēkā. Tie ir fakti, kurus nevar atstāt bez ievērības.

LKDAF atgādina, ka jau 08.11.2017  nosūtīja vēstuli “Par Liepājas pilsētas kultūras darbinieku darba samaksu” Liepājas pilsētas pašvaldības domes vadībai, kurā aktualizēja  arī Liepājas pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Liepājas teātris” darbinieku atalgojuma jautājumu. Jau tad, pēc mūsu rīcībā esošās informācijas, gan Liepājas teātra aktieru, gan tehnisko darbinieku darba samaksa, salīdzinot ar valsts finansētajiem teātriem, atpalika par apmēram 20%.

Kultūras ministrija valsts sektora kultūras darbinieku atalgojuma palielinājumu ir noteikusi kā prioritāti un katru gadu panāk finansējuma palielinājumu tieši darba samaksas paaugstināšanai. Uzskatām, ka arī pašvaldībām jārīkojas līdzīgi, turklāt nekavējoties, lai darbinieki gan valsts, gan pašvaldību institūcijās saņemtu vienādu algu par vienādu darbu.

           

Cieņā

Aldis Misēvičs                                                                                                                          

LKDAF priekšsēdētājs

Liepājas pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš, respektējot aktieru trupas lūgumu, ir rosinājis Liepājas teātra kapitāldaļu turētāju rīkot atklātu konkursu uz Liepājas teātra valdes locekļu amatiem, uzsverot, ka visu iesaistīto pušu kopējais mērķis ir nodrošināt kvalitatīvas izrādes ar augstvērtīgu māksliniecisko saturu.

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs                                                                                                                            

LKDAF priekšsēdētājs

Aptauja

Vai jūs savā darba vietā esat saskārušies ar darba tiesību pārkāpumiem?

Rezultāti

Loading ... Loading ...