Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrība

(LKDAF)

Likumi

Galerija

Random image

Sadarbības partneri

 

2016.gada 6.oktobrī Kultūras ministrijas (KM) Valsts sekretārs Sandis Voldiņš bija uzaicinājis uz tikšanos ministrijas sadarbības partnerus no nevalstisko organizāciju sektora, t.sk. arī Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas (LKDAF) priekšsēdētāju Aldi Misēviču.

KM sākusi plānot ministrijas stratēģiju 2017-2019.gadam –  kā tā darbosies tuvākos 3 gadus.

Lasīt tālāk

2016.gada 28.septembrī Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas (LKDAF) priekšsēdētājs Aldis Misēvičs apmeklēja Alojas novada kultūras iestādes, lai informētu par LKDAF darbību un aicinātu strādājošos pievienoties LKDAF biedru pulkam.

Brauciena iemesls gan bija Limbažu novada pašvaldības Limbažu Kultūras nama darbinieku arodbiedrības vēlme izmantot LKDAF Biedra kartes atlaižu programmas iespējas un oktobra sākumā apmeklēt Dailes un Latvijas Nacionālā teātra izrādes. Tikšanās laikā ar Kultūras nama direktori Sandru Miezi tika pārrunātas arodbiedrības un darba devēja sadarbības iespējas ar novada pašvaldību.

Limbažu Kultūras nama direktore Sandra Mieze

Lasīt tālāk

2016.gada 22.septembrī Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera rīkoja konferenci par darba vidē balstītām mācībām un duālās apmācības īstenošanu Latvijā. Pasākuma dalībniekus uzrunāja Vācijas Federatīvās Republikas vēstnieks Latvijā Rolfs Šute, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis un LR Ekonomikas ministrijas Valsts sekretārs Juris Stinka.

Konferences iesākumā darba devēju un arodbiedrību pārstāvji diskutēja par sociālo partneru lomu darba vidē balstītu mācību īstenošanā.

Lasīt tālāk

Šodien, 2016.gada 19.augustā  Arodbiedrību namā Vaļņu ielā, Vecrīgā, Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības telpās norisinājās UNI-Latvia alianses pirmā tikšanas, kurā stiprinājām 2016.gada 6.jūnijā izveidoto četru arodbiedrību – Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības (LSAB), Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrības (LTDA), Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas (LKDAF) un arodbiedrības „LAKRS” – aliansi. Visas četras nozaru arodbiedrības ir starptautiskās arodbiedrību centrāles Union Network International (UNI Global Union) dalīborganizācijas no Latvijas.

Lasīt tālāk

2016.gada 9 un 10.augustā Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas (LKDAF) priekšsēdētājs Aldis Misēvičs apmeklēja Sēlijas novada kultūras iestādes, lai informētu par LKDAF darbību un aicinātu strādājošos pievienoties LKDAF biedru pulkam.

Tikšanās laikā gan Jaunjelgavas novada Jaunjelgavas pilsētas bibliotēkas un Daudzeses pagasta bibliotēkas, gan arī Neretas novada Zalves pagasta bibliotēkas darbiniecēm tika nodots informatīvais buklets par LKDAF vēsturi un darbību.

Interesanta saruna par kultūras darbinieku neaizsargātību un arodbiedrības nepieciešamību izvērsās ar Viesītes novada Viesītes Kultūras pils direktori Raisu Vasiļjevu. Arī Viesītes bibliotēkas darbiniekiem šķita interesanta informācija par LKDAF darbību un jautājumu risināšanu ar Latvijas pašvaldībām.

Lasīt tālāk

6.gada 12.jūlijā Ministru kabineta sēdes ietvaros bija paredzēts izskatīt Ministru Kabineta (MK) noteikumus, kuri skar pedagogu darba samaksas sistēmas pilnveidi, taču to izstrādes laikā Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) nav sadarbojusies ne ar vienu no sadarbības partneriem, tādēļ arodbiedrības vērsās pie Ministru prezidenta ar lūgumu pārcelt izskatīšanas datumu, lai dotu iespēju tām iepazīties ar dokumentu projektu paketi un sniegt savu viedokli.


2016.gada 11.jūlijā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA), Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS), Latvijas Izglītības vadītāju asociācija (LIVA) Latvijas privāto pirmsskolu biedrība (LLPB) un Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācija (LKDAF) nosūtīja kopīgu vēstuli Ministru prezidentam Mārim Kučinskim un izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim.

 

Lasīt tālāk

2016.gada 3.augustā Latvijas Republikas Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija, Kultūras ministrija, kā arī Konrāda Adenauera fonda Rīgas birojs rīkoja ekspertu semināru un publisku diskusiju par sabiedrisko mediju pārvaldību Vācijas sabiedrisko raidorganizāciju pārvaldības pieredze Latvijas reformu priekšlikumu gaismā. Latvijas reformas atsevišķi aspekti.”

Semināru atklāja Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece un Konrāda Adenauera fonda vadītāja Rīgā Elizabete Bauere (Elisabeth Bauer), bet diskusiju vadīja Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētājas biedrs Boriss Cilevičs. Lasīt tālāk

31.05.2016: Mākslas un mūzikas skolotāji piketā: „Negribam būt otrā šķira!”

Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācija (LKDAF) kopā ar Latvijas Mākslas skolu skolotāju asociāciju (LMSSA) un Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociāciju (LMIIA) 31.maijā rīkoja piketu pretī Ministru kabineta ieejai, lai valdībai vēlreiz norādītu, ka iecerētais pedagogu jaunās darba samaksas modelis nav iespējams bez kultūrizglītības jomas finansējuma.

Atgādinām, ka pēc tikšanās ar Kultūras ministri Daci Melbārdi un Izglītības un zinātnes ministru Kārli Šadurski 2016. gada 11. maijā par pedagogu darba samaksas jauno modeli un kultūrizglītības skolu vietu tajā, joprojām nav skaidrības par minētās jomas finansējuma avotiem. Lasīt tālāk

Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācija (LKDAF) jau 27.aprīlī pauda savu neizpratni par Izglītības un zinātnes ministra Kārļa Šadurska paziņojumu, ka mūzikas un mākslas skolu pedagogi netiek iekļauti kopīgajā pedagogu atalgojuma sistēmā, līdz ar to finansējums šo skolu atalgojuma celšanai jāmeklē Kultūras ministrijas (KM) budžetā. Ja ministrs Šadurskis visu laiku runāja par uzlabotu veco modeli, tad jāatgādina, ka vecajā modelī Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) saņēma finansējumu visai izglītības sistēmai Latvijā un tālāk sadalīja pa jomām – gan KM, gan arī citām, kuru pakļautībā ir izglītības iestādes.

Tā kā Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) liedza LKDAF pārstāvim piedalīties 6.maijā rīkotajā darba grupas sanāksmē par pedagogu darba samaksas jaunā modeļa izstrādi, LKDAF 11.maijā noorganizēja tikšanos ar IZM ministru Kārli Šadurski un KM ministri Daci Melbārdi, pieaicinot arī Finanšu ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Mākslas skolu skolotāju asociācijas un Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācijas pārstāvjus, lai vēlreiz viestu skaidrību jautājumā par mākslas un mūzikas skolu skolotāju darba samaksu.

Lasīt tālāk

Uz Latvijas Brīvo arodbiedrības savienības (LBAS) rīkoto akciju – tautas sapulci “Par cienīgu darbu veselam un izglītotam cilvēkam Latvijā”  bija ieradušies aptuveni 3000 cilvēku. “Kvalitatīva izglītība nav par velti!”, “Neklusēsim! Ikvienam jāaizstāv tiesības uz pieejamu un kvalitatīvu veselības aprūpi”, “Mūsu klusēšana kaitē jūsu veselībai” – šie un līdzīgi plakāti liecināja par aktuālajām tēmām.

Arodbiedrību priekšsēdētājs Pēteris Krīgers sapulces sākumā norādīja, ka vēlas runāt par problēmām, kuras nepieciešams risināt. Pagaidām tās prasības, kas iepriekš izvirzītas, esot palikušas nesadzirdētas.

Lasīt tālāk