Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrība

(LKDAF)

Likumi

Galerija

Random image

Sadarbības partneri

 

 

Latvijā katru gadu darba vietās nelaimes gadījumos tiek savainoti vairāk par 30000 nodarbināto. Dažās nozarēs, piemēram, būvniecībā un lauksaimniecībā, vērojams būtisks letālo nelaimes gadījumu un smagu traumu pieaugums, citās jomās – izglītības iestādēs, biroju darbā un veselības aprūpes sektorā vairāk raksturīgi veselības traucējumi, kas saistīti ar nogurumu un stresu. Tas liecina par milzīgām cilvēku ciešanām un lieki iztērētiem līdzekļiem, jo ir nepieciešama papildus dārga medicīniskā aprūpe un samazinās darbinieku darbaspējas . Lasīt tālāk

Sagaidot Latvijas Valsts 100 gadu jubileju, Rīgas aktīvo senioru alianse (RASA) nolēma atbalstīt valdības aicinājumu, iedzīvotājiem būt aktīviem un atrast interesantas idejas, kā atzīmēt šo svarīgo notikumu. Biedrība RASA piedāvāja veidot īpašu Latvijas Tautas Saimes grāmatutādā veidā aicinot katru Latvijas iedzīvotāju uzrakstīt savu novēlējumu Latvijas valstij jubilejā.

Arī Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācija (LKDAF) nolēma sveikt Latviju jubilejā.  Lasīt tālāk

         Pagastu bibliotēku skaita samazināšana vai to darba laika saīsināšana var izrādīties stratēģiska kļūda, kas traucēs Latvijas attīstībai, tādēļ Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācija (LKDAF) vērsās ar vēstuli pie Latvijas Pašvaldību savienības un Kultūras ministrijas, lai nepieļautu turpmāku pagastu bibliotēku slēgšanu. Lasīt tālāk

Esam jau jūs informējuši, ka Valsts izglītības satura centrs (VISC) ir uzsācis realizēt Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai“. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) ir sadarbības partneris šajā projektā. Saskaņā ar 2016.gada 26.aprīļa MK noteikumiem Nr.262 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” īstenošanas noteikumi” līdz 2018.gada 31.decembrim visiem projekta sadarbības partneriem – LBAS, Latvijas Darba devēju konfederācijai (LDDK) un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomei (LOSP) ir jāizstrādā un jāapstiprina 160 profesiju standarti.  Lasīt tālāk

2018.gada 1.februārī, atsaucoties Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas (LKDAF) Madonas novada komitejas priekšsēdētājas Lilitas Cimdiņas aicinājumam, LKDAF priekšsēdētājs devās uz Madonu, lai tiktos ar novada kultūras centru darbiniekiem un informētu par arodbiedrības lomu darba attiecību jautājumu risināšanā.  Lasīt tālāk

2017.gada 20.decembrī Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolā notika pedagoģiskās padomes sēde, pirms kuras uz tikšanos ar skolas darbiniekiem direktore Dina Lūse bija aicinājusi Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas (LKDAF) priekšsēdētāju Aldi Misēviču. Pagājušajā gadā izvētās ļoti veiksmīga sadarbība starp arodbiedrību federāciju un Latvijas Mākslas skolu skolotāju asociāciju kultūrizglītības pedagogu darba samaksas sistēmas aizstāvēšanas laikā, tādēļ šī tikšanās bija tikai abām pusēm pieņemama laika jautājums.  Lasīt tālāk

Kad Saules ir mazliet par maz
Un diena ir nedaudz par īsu,
Es palūdzu sveci mums gaismu dot,
Lai liesmas tuvumā sirds siltumu rod…

 

LKDAF birojs sveic Ziemassvētkos un novēl skaisti aizvadīt Veco gadu un priecīgi sagaidīt Jauno gadu!

Veiksmi Jaunajā gadā!

  1. gada 8. decembrī Profesionālās izglītības kompetences centrā (PIKC) „Rīgas Mākslas un mediju tehnikums” (RMMT) notika kārtējā Drukas un mediju tehnoloģiju (DMT) nozares ekspertu padomes (NEP) sanāksme, taču īsumā pastāstīšu, kas notika iepriekšējā NEP sanāksmē 10. oktobrī PIKC Rīgas Valsts tehnikums (RVT) Praktisko mācību centrā, Rīgā, Dārzciema ielā 70.

Lasīt tālāk