Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrība

(LKDAF)

Likumi

Galerija

Random image

Sadarbības partneri

 

Ministru kabinets (MK) lēmis, ka no š.g. 1. augusta muzejos, bibliotēkās, kultūras centros, izstāžu zālēs, brīvdabas estrādēs, teātru ēkās, koncertzālēs, kinoteātros un šo kultūrvietu ārtelpā notiekošo pasākumu apmeklētāji, atrodoties fiksētās, personalizētās sēdvietās, varēs sēdēt kopā pa divi, ja personas nav vienas mājsaimniecības pārstāvji; vienas mājsaimniecības locekļi varēs sēdēt ne vairāk kā četru personu grupā. Starp katrām divām aizpildītajām sēdvietu grupām pasākuma rīkotājam būs jānodrošina 1 metra distances ievērošana vai aizsargbarjeras uzstādīšana. Pametot savu sēdvietu, pasākumu apmeklētājiem būs jāturpina ievērot savstarpēja 2 metru distance.

Lasīt tālāk

Šogad Covid-19 vīruss ieviesis korekcijas visās dzīves jomās – ne tikai darba vidē, bet arī atvaļinājumā, jūlija mēnesī, kurš LKDAF darbiniekiem tradicionāli ir atvaļinājuma mēnesis, atpūtā pavadītas vien sešas dienas – pārējās veltītas dažādu konsultāciju sniegšanai un dokumentu izskatīšanai. Tieši tāpat arī grāmatvedei bija jāveic naudas pārskaitījumi dalīborganizācijām gan ekskursiju apmaksai, gan biedru atbalstam dzīves priecīgos un bēdīgos brīžos.                                                                                     

Jūlijā turpinājās konsultāciju sniegšana Dailes teātra aktieriem sakarā ar jaunās teātra vadības piedāvājumu dažiem aktieriem mainīt darba līguma nosacījumus.                                             

Lasīt tālāk

Apkopojot statistikas informāciju dalīborganizācijās, radās neskaidrība par arodbiedrības biedru skaitu Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā (RCB), tādēļ Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrības (LKDAF) priekšsēdētājs Aldis Misēvičs vērsās pie RCB direktores Rutas Susejas ar jautājumu, kad visērtāk būtu sarīkot tikšanos ar bibliotēkas darbiniekiem, lai parunātu par arodbiedrības jautājumiem.

Lasīt tālāk

2020.gada 6.janvārī Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrības (LKDAF) priekšsēdētājs Aldis Misēvičs un M.Čehova Rīgas Krievu teātra Aktieru arodbiedrības priekšsēdētājs Sergejs Gorohovs tikās ar teātra Valdes locekli Danu Bjorku, lai pārrunātu jautājumus, kuri tika izskatīti pēdējā arodbiedrības sapulcē – par darbagrafiku, darba laika uzskaiti, virsstundu darbu, kā arī pārtraukumiem starp mēģinājumiem. Svarīga tēma aktieriem ir arī blakus darba iespējamība, lai viņi var plānot savus darbus ārpus teātra. Aktieru arodbiedrība vēlas arī pārskatīt esošos Darba kārtības noteikumus.               

Sarunas tēma bija arī mākslinieku darba samaksas pieaugums 2020.gadā.   

Lasīt tālāk

2019.gada decembra mēnesis vairākās mūsu dalīborganizācijās iesākās  ar darba devēju vēstuli arodbiedrībai par piekrišanas sniegšanu pārtraukt darba tiesiskās attiecības ar kādu no arodbiedrības biedriem, tādēļ nācās sniegt konsultācijas par Darba likuma normām, kā arī sagatavot arodbiedrības vēstules darba devējiem

3.decembrī notika Drukas un mediju tehnoloģiju nozares ekspertu padomes (NEP) sēde, kuras laikā LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs atkārtoti tika ievēlēts par NEP priekšsēdētāja vietnieku.

Lasīt tālāk

            Lai pārrunātu aktualitātes kultūras nozarē saistībā ar darba samaksas jautājumu risināšanu, Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrības (LKDAF) priekšsēdētājs Aldis Misēvičs 10.oktobrī Kultūras ministrijā (KM) tikās ar ministru Nauri Puntuli un  Valsts sekretāri Daci Vilsoni.

LKDAF vadība vēlējās pārrunāt aktuālās tēmas, kā arī paust arodbiedrības viedokli jaunajam ministram par nozarei būtiskiem jautājumiem:

Lasīt tālāk

2019. gada 8. oktobrī Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde par tēmu “Muzeju, arhīvu un bibliotēku nozares un to aktualitātes“ notika Latvijas Nacionālā mākslas muzeja filiālē “Biržas nams” Vecrīgā. Komisijas sēdē piedalījās arī Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrības (LKDAF) priekšsēdētājs Aldis Misēvičs.

Lasīt tālāk