Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrība

(LKDAF)

Likumi

Galerija

Random image

Sadarbības partneri

 

Saeima 2019. gada 21. martā pieņēma lēmumu “Par administratīvi teritoriālās reformas turpināšanu”, proti, turpināt 1998. gadā iesākto administratīvi teritoriālo reformu un līdz 2021. gadam izveidot ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas ar vietējām pašvaldībām, kas spēj nodrošināt tām likumos noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā un sniedz iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām. Lasīt tālāk

          2019.gada 13.martā notika Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas (LKDAF) Padomes sēde, kurā dalīborganizāciju vadītāji saņēma informāciju par LKDAF biroja darbību un LBAS aktivitātēm laika posmā no iepriekšējās Padomes sēdes pagājušā gada decembrī līdz šī gada martam.. Lasīt tālāk

 

  1. gada 20. februārī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) sasauca Padomes ārkārtas sēdi, lai lemtu par tālāko rīcību saistībā ar 2019. gada valsts budžeta projektu, kurā šobrīd nav paredzēts finansējums pedagogu darba samaksas pieaugumam. LIZDA Padomes sēdē piedalījās Ministru prezidents Arturs Krišjānis Kariņš un finanšu ministrs Jānis Reirs, kuri savās uzrunās norādīja, ka naudas pedagogu darba samaksas celšanai 2019. gada budžetā šobrīd nav, jo trūkst finansējuma, lai izpildītu visus solījumus, ko bija devusi iepriekšējā valdība. A.K.Kariņš norādīja, ka darba samaksas palielinājumu 40 EUR apmērā pedagogi varētu saņemt četrus mēnešus vēlāk – sākot no 2020. gada janvāra. Savukārt, izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska uzsvēra, ka pedagogu darba samaksas paaugstināšana būs Izglītības un zinātnes ministrijas pirmā prioritāte 2020. gadā. 

Lasīt tālāk

 

Jēkabpils: Krustpils Kultūras nams

  1. gada janvāris iesākās ar zvanu no mūsu Jēkabpils pilsētas un novada padomes priekšsēdētājas un stāstu par to, ka vietējā avīzē kāds no pilsētas domes pārstāvjiem izteicies, ka drīzumā tiks pārtrauktas darba attiecības ar Jēkabpils Tautas nama māksliniecisko vadītāju…

Kā tas var būt? Ne arodbiedrībai, ne pašam mākslinieciskajam vadītājam nekas par to nav zināms, bet tauta jau prasa, kāpēc tad tevi atlaiž no darba? Lasīt tālāk

2018.gada decembra mēnesis izvērtās par ļoti intensīvas darbības mēnesi, kura laikā Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas (LKDAF) vadībai jau 4.decembrī bija jāpiedalās jaunās 13.Saeimas izveidotās Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas pirmajā sanāksmē par Kultūras ministrijas (KM) darbības aktuālajiem jautājumiem, tad LKDAF Padomes sēdē 5.decembrī jāpārrunā šī gada darbības rezultāti un mērķi, pie kuru īstenošanas būs jāstrādā nākošajā gadā, kā arī jāpiedalās Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) rīkotajos pasākumos.  Lasīt tālāk

Oktobris Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijai (LKDAF) pienāca ar jauniem izaicinājumiem – pēc 6.oktobra 13.Saeimas vēlēšanām gan partija KPV.LV, gan arī Jaunā Konservatīvā partija (JKP) nominēja savus Ministru prezidenta amata kandidātus, kuri uzsāka sarunas par jaunās valdības veidošanu. Tā kā abas partijas savās pirmsvēlēšanu programmās paredzēja būtisku ministriju un to ierēdņu skaita samazinājumu, LKDAF vērsās pie abām partijām ar aicinājumu saglabāt Kultūras ministriju kā patstāvīgu ministriju un dot iespēju Nacionālās apvienības izvirzītajai kultūras ministrei Dacei Melbārdei turpināt iesāktos darbus arī jaunajā valdībā. Lasīt tālāk

Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas (LKDAF) priekšsēdētājs Aldis Misēvičs šodien nosūtīja savus priekšlikumus topošās valdības sastāvam partijas KPV LV Ministru prezidenta amata kandidātam Aldim Gobzemam un Jaunās Konservatīvās partijas Ministru prezidenta amata kandidātam Jānim Bordānam. Lasīt tālāk

Septembris Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas (LKDAF) birojam bija ļoti ražīgs mēnesis – esam viesojušies Valkas pilsētas un novada kultūras institūcijās, piedalījušies Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) rīkotajos pasākumos, konsultējuši dalīborganizācijas par darba līgumiem un darba koplīgumu slēgšanas jautājumiem, kā arī snieguši daudzas konsultācijas darba tiesību un nodarbinātības jautājumos. Lasīt tālāk

24.08.2018: LBAS Dzimumu līdztiesības padome tiekas ar LKDAF dalīborganizācijām Latvijas Nacionālajā operā un baletā

24.augustā, atsaucoties  Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības ( LBAS) Dzimumu līdztiesības padomes pārstāves, ārējo sakaru koordinatores Ariadnas Ābeltiņas ierosinājumam, Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas (LKDAF) birojs rīkoja tikšanos Latvijas Nacionālajā operā un baletā (LNOB), kur padomes pārstāvjus uzņēma  LNOB arodbiedrību  – LKDAF arodorganizāciju pārstāvji – Tehnisko darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājs Oskars Plūme un Administrācijas un vadošā mākslinieciskā personāla arodbiedrības biedre Irbe Treile. Pasākumā piedalījās arī LKDAF priekšsēdētājs Aldis  Misēvičs.  Lasīt tālāk

07.08.2018: Profesijas standarts arī skaņu operatoriem

 

Esam jau jūs informējuši, ka Valsts izglītības satura centrs (VISC) ir uzsācis realizēt Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai“. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) ir sadarbības partneris šajā projektā. Saskaņā ar 2016.gada 26.aprīļa MK noteikumiem Nr.262 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” īstenošanas noteikumi” līdz 2018.gada 31.decembrim visiem projekta sadarbības partneriem – LBAS, Latvijas Darba devēju konfederācijai (LDDK) un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomei (LOSP) ir jāizstrādā un jāapstiprina 160 profesiju standarti.  Lasīt tālāk